כלי התקשורת מרבים לדווח לנו על תגובות בנוגע לחקירות נתניהו, המגיעות ממקורות שונים – ואנונימיים. להלן מקרא שיבאר מי עומד בסופו של דבר מאחורי כל אחד מהגורמים העלומים שאת גרסותיהם לאירועים ואת דעתם עליהם מוסרים לנו העיתונאים ללא פירוש והסבר באשר לזהותם האמיתית.

סביבתו של נתניהו – נתניהו.

גורמים בלשכת ראש הממשלה – נתניהו.

מקור בכיר בירושלים – נתניהו.

ירושלים – נתניהו.

גורמים בכירים בליכוד – נתניהו.

לשכת רה"מ – נתניהו.

לשכת רוה"מ – נתניהו.

גורם מדיני בכיר ביותר – נתניהו.

מקורבים לראש הממשלה – נתניהו.

ראש הממשלה בשיחות סגורות – נתניהו.

נתניהו – שרה נתניהו.