הכותרת הראשית של "ישראל היום" מוקדשת הבוקר לדיווח על ממצאים של סקר שנערך בקרב יהודים בלבד, אף כי ביקש לבדוק סוגיה הנוגעת לכלל אזרחי מדינת ישראל.

"ישראל היום", 28.2.2018

"59%: האמון שלנו בבתי-המשפט נפגע", נכתב בכותרת הראשית בשער "ישראל היום". הכותרת מפנה לידיעה מאת "כתב 'ישראל היום'" ולפיה בסקר שנערך עבור העיתון על-ידי מכון הגל-החדש עלה כי 59% מהנשאלים השיבו שחשיפת ההתכתבויות בין השופטת לבין נציג רשות ניירות ערך ב"תיק 4000" פגעה ברמת האמון שלהם במערכת המשפט. הסקר בדק גם את עמדות הנשאלים לגבי האפשרות לפסול את החומר החקירתי שנאסף בפרשות נתניהו, והאם לדעתם חשיפת ההתכתבות תשפיע על הפרשות.

כל שלוש השאלות הופנו לציבור היהודי בלבד, כפי שמצוין בגוף הכתבה וכן בשורה הצמודה לאינפוגרפיקה (אך לא בכותרות ובכותרות המשנה). ודוק: במדינת ישראל לא רק יהודים תובעים ונתבעים, עומדים לדין ונשפטים. גם בקרב הציבור הערבי, המונה כחמישית מאזרחי המדינה, יש מי שנחקר על-ידי הפרקליטות או רשות ניירות ערך. ראש הממשלה בנימין נתניהו הוא גם ראש הממשלה של אזרחי ישראל שאינם יהודים. גם להם יש דעה על חשיפת המסרונים בין השופטת לחוקר וההשפעה האפשרית על "תיק 4000", או לכל הפחות יש להם הזכות להשיב שאין להם דעה, כפי שעשו חלק נכבד מהמשיבים היהודים.

"ישראל היום" ועורכו בועז ביסמוט שללו את הזכות הזו. הדרת הערבים מסקרי דעת קהל, שהפכה למנהג קבוע של סקרי אפרטהייד ב"ישראל היום", מקבעת בקרב קוראי העיתון הנפוץ בישראל את התפיסה כי לערבים אין זכות ביטוי בעניינים המרכזיים שעל סדר היום. הדרה מתמשכת זו גם עומדת בניגוד נחרץ לקביעת בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות, שהרשיע את העיתון וכלי תקשורת נוספים בהפרת התקנון האתי.

"ישראל היום", 28.2.2018

לזכותו של "ישראל היום" יצוין כי הפעם לא הוסיף חטא על פשע. בניגוד לעבר, הפעם לא הציג את ממצאי הסקר המפלה שפרסם באופן מטעה, כאילו הם מייצגים את הציבור כולו. ובכל זאת, גם הפרה אחת של תקנון האתיקה היא הפרה אחת יותר מדי. "ישראל היום" ממשיך מדי בוקר להדפיס בבגאווה בכפולה הפותחת שלו את החותמת המאשרת כי הוא חברת במועצת העיתונות, ובמקביל לבזות את פסק הדין של המועצה ואת התקנון האתי שלה.