במוסף "ליידי גלובס" שוב פרסמו סקר ליהודים בלבד. עם זאת, הפעם הדגישו במגזין כי בעתיד בכוונתם לערוך אך ורק סקרים בקרב מדגם מייצג של כלל האוכלוסיה.

זה כמה שנים שמוסף "ליידי גלובס", שעורכת ורד רמון-ריבלין, מפרסם סקרי דעת קהל לדירוג "הנשים המשפיעות בישראל". בשנים קודמות ציינו במוסף כי הסקרים, שנערכים על ידי מכון הגל-החדש, בוצעו בקרב מדגם מייצג של "דוברי עברית". מנכ"ל הגל-החדש אישר ל"העין השביעית" כי זהו יופמיזם ל"יהודים", וכי בפועל כחמישית מאוכלוסיית המדינה לא נכללה במדגם.

גם השנה, כמו בשנים קודמות, הסקר של "ליידי גלובס" לקביעת "הנשים המשפיעות בישראל" היה סקר אפרטהייד, כלומר סקר שבחן סוגיה הנוגעת לכלל האוכלוסייה בישראל אך בוצע בקרב מדגם מייצג של יהודים בלבד. ובכל זאת, ניכר שינוי מסוים לטובה. ראשית, לא נעשה הפעם שימוש בשם הקוד "דוברי עברית". במקום זאת נכתב בפתח הטקסט על ממצאי הסקר כי הוא בוצע בקרב "מדגם אינטרנטי מייצג של 500 נשאלים בני ‭ 18‬ ומעלה, מקרב האוכלוסייה היהודית". שנית, וחשוב מכך, לשורה זו נוספה כוכבית, שהובילה להערה חריגה לפיה "ההתבססות על מדגם שנערך רק בקרב האוכלוסייה היהודית נעשה בשל אילוצים מתודולוגיים, ויש בכוונתנו להביא להבא רק סקרים המבוססים על מדגם שכולל גם את האוכלוסייה הערבית".

"ליידי גלובס", 12.9.2017

לא ברור מדוע אילוצים מתודולוגיים שייפתרו בפעם הבאה לא יכלו להיפתר כבר בגיליון הנוכחי, אך בכל זאת זהו סימן מעודד. נראה כי במערכת "ליידי גלובס" ערים לכך שלא ראוי, בוודאי לא במגזין נשים, להדיר אוכלוסייה מוחלשת ולהתעלם מזכותה להביע את עמדתה.

לצד התקווה לעתיד שוויוני יותר, יש מקום גם לביקורת על "ליידי גלובס", שכן לצד האפליה ממשיך העיתון להטעות ולהציג בכותרותיו את ממצאי הסקר כאילו הם מייצגים את עמדת כלל האוכלוסייה בישראל. כך, העמוד שהוקדש לממצאי הסקר הופיע תחת כותרת הגג "מה חושב הציבור הרחב", על אף שהסקר מתעלם מכ-20% מהציבור הרחב. גם בכותרת המשנה מתייחס המגזין למצמאי הסקר כאילו הם מייצגים את "הציבור" ולא את הציבור היהודי בלבד.

"ליידי גלובס", 12.9.2017