במגזין "ליידי גלובס" בעריכת ורד רמון-ריבלין עמדו בהבטחה וחדלו מלערוך ולפרסם ממצאי סקרים שנערכו בקרב יהודים בלבד. בשנים האחרונות פרסם המגזין, שנה אחר שנה, סקרי דעת קהל שנערכו בקרב מדגם מייצג של יהודים בלבד, למרות שבדקו סוגיות שנוגעות לכלל הציבור בישראל.

בחודש ספטמבר האחרון שב ופרסם המגזין סקר אפרטהייד שכזה, אך הבהיר כי מדובר בפעם האחרונה. "ההתבססות על מדגם שנערך רק בקרב האוכלוסייה היהודית נעשה בשל אילוצים מתודולוגיים, ויש בכוונתנו להביא להבא רק סקרים המבוססים על מדגם שכולל גם את האוכלוסייה הערבית", נכתב אז לקוראי "ליידי גלובס".

בגיליון "ליידי גלובס" שיצא שלשום (16.4) מתפרסם סקר חדש שנערך על-ידי מכון הגל-החדש ונועד לבדוק מי "המנהיגה המוערכת ביותר". הסקר, כך מובהר בטקסט הנלווה מאת שני אשכנזי, נערך בקרב "מדגם אינטרנטי מייצג של 616 נשאלים בגילאי 18 ומעלה, המייצגים את כלל אוכלוסיית ישראל הגולשת באינטרנט, לרבות המגזר הערבי".

ההחלטה לערוך סקר שאינו מדיר כחמישית מאוכלוסיית המדינה אפשרה ל"ליידי גלובס" לעמוד גם על ההבדלים בין הבחירות של הציבור היהודי לאלו של הציבור הערבי. הבדלים אלו נוספו לפילוחים הרגילים של צעירים לעומת מבוגרים, בעלי הכנסה גבוהה לעומת נמוכה, גברים לעומת נשים וכדומה.

כך, למשל, התברר כי השרות איילת שקד ומירי רגב זוכות להערכה גבוהה בקרב יהודים, אך לאפס הערכה בקרב ערבים. במקרה של ח"כ חנין זועבי המצב הפוך. ח"כ עאידה תומא-סלימאן נהנית מפופולריות גדולה בקרב הערבים, והצליחה לקבל גם אחוז אחד מקולות היהודים. לעומת זאת, ישנן גם חברות-כנסת שזוכות לאהדה משותפת, של יהודים וערבים כאחד, דוגמת שלי יחימוביץ' וציפי לבני.

"ליידי גלובס", 16.4.2018  (לחצו להגדלה)

"ליידי גלובס", 16.4.2018 (לחצו להגדלה)

"ליידי גלובס", 16.4.2018  (לחצו להגדלה)

"ליידי גלובס", 16.4.2018 (לחצו להגדלה)