הודעה שהוציאו משרדי החקלאות והכלכלה הובילה לשורה של כותרות שגויות בכלי התקשורת. לפי ההודעה, במחצית הראשונה של השנה נבדקו 4,752 בתי-עסק, שבהם נמצאו 183 מקרים של הפקעת מחירים במוצרים שנמצאים תחת פיקוח. במלים אחרות, כ-3.85%.

בכל זאת, ב"גלובס", "דה-מרקר", "וואלה" ו"ישראל היום" דווח כי אחד מכל שלושה בתי-עסק מפקיע מחירים של מוצרים בפיקוח, כ-33%, אולי מפני שאותם 183 מקרים התגלו במסגרת בדיקת 500 תלונות על הפקעת מחירים של מוצרים בפיקוח.

"גלובס", 13.8.2017

"דה-מרקר", 14.8.2017

"וואלה", 13.8.2017

"ישראל היום", 14.8.2017