הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

פרוטוקולים של האסיפה הכללית

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 15.6.2017

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 16.6.2016

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 21.1.2016

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 18.6.2015

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 28.5.2014

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 18.7.2013

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 21.7.2011

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 24.6.2010

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 10.9.2009

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 26.2.2009

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 11.9.2008

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 18.10.2007

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 5.10.2006

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 23.6.2005

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 23.6.2005 (תמצית)

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 25.7.2004

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 17.7.2003

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 2.5.2002

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 1.4.2001

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 26.10.2000

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 2.4.2000

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 2.4.2000 (גרסה ב')

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 7.2.1999

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 25.1.1998

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 23.9.1997

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 11.1.1996

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 29.6.1995

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 28.10.1993

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 24.12.1992

פרוטוקול של האסיפה הכללית, 5.3.1992

פרוטוקולים של ועדת הביקורת

פרוטוקול של ועדת הביקורת, 1.6.2017

פרוטוקול של ועדת הביקורת, 25.5.2016

פרוטוקול של ועדת הביקורת, 17.5.2015

פרוטוקול של ועדת הביקורת, 20.5.2014

פרוטוקול של ועדת הביקורת, 2.7.2013

פרוטוקול של ועדת הביקורת, 19.4.2012

פרוטוקול של ועדת הביקורת, 14.7.2011

פרוטוקול של ועדת הביקורת, 30.6.2011

פרוטוקול של ועדת הביקורת, 14.6.2010

פרוטוקול של ועדת הביקורת, 7.9.2009

פרוטוקול של ועדת הביקורת, 26.2.2009

פרוטוקול של ועדת הביקורת, 22.7.2008

פרוטוקול של ועדת הביקורת, 29.7.2007

פרוטוקול של ועדת הביקורת, 8.6.2006

פרוטוקול של ועדת הביקורת, 23.6.2005

פרוטוקול של ועדת הביקורת, 15.7.2004

פרוטוקולי בחירות

פרוטוקול בחירות 26.2.2009

תקנוני האגודה

תקנון אגודת העיתונאים בתל-אביב

תקנון העמותה של אגודת העיתונאים בתל-אביב

תקנון אגודת העיתונאים בתל-אביב, מעודכן לשנת 1992

תקנון אגודת העיתונאים בתל-אביב, מעודכן לשנת 1997

תקנון אגודת העיתונאים בתל-אביב, מעודכן לשנת 2007

הצעה לשינויים בתקנון, 26.10.2000

תקנון בחירות לוועד האגודה ולמוסדותיה

תקנון בחירות לוועד האגודה ולמוסדותיה, מעודכן לשנת 1997

דו"חות כספיים

דו"ח כספי, 2016

דו"ח כספי, 2015

דו"ח כספי, 2014

דו"ח כספי, 2013

דו"ח כספי, 2012

דו"ח כספי, 2010

דו"ח כספי, 2009

דו"ח כספי, 2008

דו"ח כספי, 2007

דו"ח כספי, 2006

דו"ח כספי, 2005

דו"ח כספי, 2004

דו"ח כספי, 2003

דו"ח כספי, 2002

דו"ח כספי, 2001

דו"ח כספי, 2000

דו"ח כספי, 1999

דו"חות מילוליים

דו"ח מילולי, 2016

דו"ח מילולי, 2015

דו"ח מילולי, 2014

דו"ח מילולי, 2013

דו"ח מילולי, 2012

דו"ח מילולי, 2010

דו"ח מילולי, 2009

דו"ח מילולי, 2008

דו"ח מילולי, 2007

חמשת בעלי השכר הגבוה

5 בעלי השכר הגבוה, 2016

5 בעלי השכר הגבוה, 2015

5 בעלי השכר הגבוה, 2014

5 בעלי השכר הגבוה, 2013

5 בעלי השכר הגבוה, 2012

5 בעלי השכר הגבוה, 2010

5 בעלי השכר הגבוה, 2009

5 בעלי השכר הגבוה, 2008

5 בעלי השכר הגבוה, 2007

5 בעלי השכר הגבוה, 2006

5 בעלי השכר הגבוה, 2005

5 בעלי השכר הגבוה, 2004

5 בעלי השכר הגבוה, 2003

5 בעלי השכר הגבוה, 2002

5 בעלי השכר הגבוה, 2001

5 בעלי השכר הגבוה, 2000

5 בעלי השכר הגבוה, 2000 (גרסה ב')

5 בעלי השכר הגבוה, 1998

מסמכים שונים

הודעת ועדת הביקורת לאסיפה הכללית, 1998

מכתבו של יוסף ג'קסון, יו"ר ועד "ידיעות אחרונות", להנהלת העיתון, 16.12.1998

דו"ח תוצאות בדיקת רשם העמותות, 2012

דו"ח תוצאות בדיקת רשם העמותות, 2016

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il