ידיעה קטנה במדור העולמי של אתר "דה-מרקר" בישרה החודש כי העיתון "מיניאפוליס סטאר-טריביון" הודיע על פשיטת רגל, לאחר שלא הצליח להגיע להסכם עם איגוד העובדים על צעדים לקיצוץ בהוצאות. גם ב"הארץ" מתנהל לאחרונה משא-ומתן בין ההנהלה לוועד העובדים על האופן שבו יתממשו הקיצוצים בתקציב העיתון. הוועד אף הכריז החודש על סכסוך עבודה, אך להבדיל מה"מיניאפוליס סטאר-טריביון", נכון לעכשיו נראה כי דווקא יש התקדמות של ממש בדיאלוג בין ההנהלה לנציגי העובדים.

אהוד עין-גיל, סגן עורך מוסף "הארץ" וחבר בוועד עיתונאי העיתון, אומר כי האווירה בפגישות שקיים הוועד עם מנכ"ל קבוצת "הארץ", רמי גז, וסמנכ"לית המינהל של העיתון, נורית דרנגר, השתפרה מאז הוכרז על סכסוך עבודה. יחס ההנהלה השתנה, לדבריו, החל מהפגישה שהתקיימה לפני כעשרה ימים, מיד אחרי עצרת מחאה על גג המערכת בבניין "הארץ".

"פתאום הרגשנו שאנחנו לא מדברים אל קיר", מספר עין-גיל. "להבדיל מהרבה פעמים קודמות, כשאמרו לנו 'זה לא יהיה', 'זה לא יהיה', הפעם, כשדיברנו על תנאי פרישה משופרים למפוטרים והצענו מספרים, נציגי ההנהלה הקשיבו ורשמו. הרגשנו שיש נכונות להתייחס ברצינות לדרישות שהעלינו".

מימין: אריאל גוטליב, ועד "הארץ"; עמוס שוקן, מו"ל "הארץ"

מימין: אריאל גוטליב, ועד "הארץ"; עמוס שוקן, מו"ל "הארץ"

לאחר שבוע של דיונים ופגישות בלתי רשמיות, גם עם יוסי בר-מוחא, מנכ"ל אגודת העיתונאים תל-אביב, התקיימה ביום שני האחרון פגישה נוספת, ובה קיבלו נציגי הוועד את תשובות ההנהלה לדרישותיהם. שינוי בולט נגע להצעת הוועד לבחון חלופות לפיטורים. אותה הצעה שבעבר נדחתה על הסף, ובעקבות כך הוכרז על סכסוך העבודה, התקבלה כעת על-ידי ההנהלה. נוסף על כך, ההנהלה הסכימה לפיצוי מוגדל למפוטרים, לעדכון שוטף של הוועד לגבי שינויים בעתיד, ולסיוע בקביעת פגישות בין הוועד לעורכי המחלקות השונות.

"הם הלכו לקראתנו", אומר עין-גיל, "הבינו שאנחנו רציניים ושאנחנו לא רוצים לשבור את הכלים. במודע לא הצגנו מראש דרישות מוגזמות, כפי שנהוג לפעמים לעשות במשא-ומתן, ואני מעריך מאוד את ההנהלה שהבינה זאת והשיבה בחיוב בלי לנסות להתמקח על סכומי הפיצוי למפוטרים".

כדוגמה ליחסים החדשים בין הוועד להנהלה מספר עין-גיל כי מועד הפגישה האחרונה הוקדם כדי שחברי ההנהלה יוכלו ליידע את נציגי הוועד בעוד מועד על הקיצוץ הרוחבי בשכר עובדי העיתון, ויימנע מצב שבו הוועד קורא על הגזירה החדשה באתר אינטרנט או שומע עליה כעובדה מוגמרת. עדות נוספת לשיפור ביחסים עולה מהדרך שבה התקבלה ההחלטה להעניק לכל מי שמשכורתו קוצצה שטח פרסום בעיתון, שאותו יוכל לתרום לעמותה על-פי בחירת ונטיית לבו. רעיון זה הועלה על-ידי הוועד במהלך הפגישה, וההנהלה השיבה מיד בחיוב.

היום אחר הצהריים הציג הוועד בפני עובדי העיתון את התשובות המפורטות שקיבל מההנהלה. לראשונה התקיימה הפגישה עם העובדים לא בבית העיתונאים ולא על גג המערכת, אלא באולם הישיבות של מערכת העיתון, סימן נוסף להכרה של ההנהלה כי הוועד הוא חלק מהארגון. בפגישה זו, שבה נכחו עשרות מעובדי העיתון, זכה הוועד לתמיכה, ואף נשמעו קולות ביקורת רדיקליים על כך שלא היה תקיף דיו במשא-ומתן ונמנע מעיצומים והשבתת העיתון.

כעת, לאחר שהתבסס דו-שיח יציב עם ההנהלה, ינסה הוועד ליצור דיאלוג עם עורכי המחלקות בעיתון, בעיקר עם אלה שבהן התבצעו הפיטורים הרבים ביותר, מערכת החדשות ו"גלריה", כדי להביא לשיפור האווירה בהן ולהעניק לעובדיהן תחושה של יציבות תעסוקתית.