"ידיעות אחרונות", 6.2.17

"ידיעות אחרונות", 6.2.17

בניגוד לדיווח ב"ידיעות אחרונות", ערב יום השואה יחול השנה ב-23 באפריל, ולא בסוף חודש מאי.