מערכת "הארץ" תגיש ערעור על פסק דין שבו חויבה להתנצל בפני תושב קריית-ארבע – כך עולה מבקשה שהוגשה לפני ימים אחדים לבית-משפט השלום בירושלים. בפסק הדין, שניתן בחודש שעבר, קבע השופט גד ארנברג כי "הארץ" ישלם פיצויים בסך 20 אלף שקל לנתן לוי, פעיל ימין קיצוני לשעבר שתואר כסוכן שב"כ בכתבה מאת חיים לוינסון. לטענת "הארץ", השופט שגה ואף חרג מסמכותו כשהורה לעיתון להתנצל.

לפי הבקשה, שעליה חתומים עורכי-הדין מיבי מוזר וירון שלמי, ב"הארץ" כבר העבירו ללוי את הפיצויים שפסק עבורו השופט, וגם את תשלום הוצאות המשפט שנפסקו לטובתו. הבקשה שהוגשה כעת לבית-המשפט מתמקדת בהחלטתו של השופט ארנברג לחייב את העיתון לפרסם התנצלות על תוכנה של הכתבה.

בכתב התביעה אמנם דרש התובע לחייב את "הארץ" לתקן את הפרסום ולפרסם הבהרה שבה ייכתב כי הדברים שנכתבו עליו אינם נכונים – ואולם, השופט ארנברג הורה ל"הארץ" לפרסם הודעה שתישא את הכותרת "התנצלות", ולפיה "מערכת העיתון והכתב מתנצלים בפני מר לוי על האמור בכתבה לגביו".

הטיעון של "הארץ" מתחלק למישור פורמלי ומישור מהותי. במישור הפורמלי, טוענים בעיתון, לוי כלל לא ביקש מבית-המשפט להורות על פרסום התנצלות, ולפיכך השופט לא היה רשאי להורות על כך – אלא אם מדובר היה במקרה חריג.

במישור המהותי טוענים ב"הארץ" כי בית-המשפט כלל לא רשאי להורות לצדדים להתנצל על דברים שאמרו או עשו. "רב ההבדל בין פרסום תיקון או הכחשה לבין התנצלות", כתבו עורכי-הדין. "בעוד שסעד של תיקון והכחשה מוגדר בחוק איסור לשון הרע, סעד של פרסום התנצלות אינו קיים בחוק. [...] גם לו היה התובע כולל בכתב תביעתו, מראש, סעד של פרסום התנצלות, לא היה בית-המשפט הנכבד מוסמך להעניק לו אותו, לאור פסיקה מפורשת בהקשר זה".

לחיזוק הטענה שלפיה ארנברג חרג מסמכותו מצרפים עורכי-הדין ציטוט מהחלטה שקיבל בית-המשפט המחוזי בתל-אביב בתביעה שהגיש ארגון המורים נגד העיתון "ישראל היום". "בית-המשפט אינו מוסמך להעניק לתובע סעד הכופה על נתבע לפרסם בפומבי התנצלות בפניו, גם אם קבע כי זה האחרון פרסם על אודות התובע לשון הרע", כתבה ב-2011 השופטת בתיק זה, יהודית שבח.

"התנצלות איננה פעולה המורכבת מאלמנטים פיזיים בלבד, כמו תשלום, פרסום פסק הדין, השמדת העתק וכו', אלא היא מורכבת מאלמנטים מחשבתיים-רגשיים", נימקה השופטת. "המתנצל חש חרטה על דברים שעשה/אמר, מתרץ את מעשהו ומבקש את סליחת הנתבע. האומנם מוסמך בית-המשפט לחייב נתבע לחוש חרטה על דבריו ולבקש את סליחת הנפגע, או לחלופין לחייב אותו להעמיד פנים שאמנם כך?".

בפנייה שהוגשה מטעם "הארץ" מבקשים עורכי-הדין מהשופט ארנברג לאשר להם להימנע מפרסום ההתנצלות עד אשר תתקבל החלטה בערעור, שטרם הוגש. "למבקשים סיכויים גבוהים במיוחד להצליח בערעורם", מעריכים עורכי-הדין של העיתון.

15663-09-13
36308-12-16