היחסים בין העיתונות לבין הממסד הבטחוני בישראל הוסדרו עוד לפני קום המדינה, עם הקמת ועדת העורכים, מעין מנגנון של צנזורה מרצון. הוועדה הורכבה מנציגי כלי התקשורת ששימשו ככליא ברק עבור סודות בטחוניים שראשי המדינה חלקו איתם. ועדת השלושה הוא שמה של ערכאת הערעור על החלטות של ועדת העורכים, וחברים בה נציג צה"ל, נציג ועדת העורכים ואדם נוסף המוגדר כנציג הציבור ומכהן כיו"ר הוועדה.

הסדר ועדת העורכים קרס בפועל בשנות התשעים, לאחר שבעקבות ניסיון לצנזר את דבר נוכחותו של הרמטכ"ל אהוד ברק באירוע "אסון צאלים ב'", פרשו ממנה "הארץ" ו"ידיעות אחרונות". ועדת השלושה המשיכה בכל זאת להתקיים, כשבראשה עומד השופט מישאל חשין, וטיפלה במקרי מחלוקת בין הצנזורה לבין התקשורת. מאז מותו של חשין בספטמבר 2015, הפסיקה לפעול גם ועדה זו.

הקפאתה של פעילות ועדת השלושה מעכבת בירור עתירה של "הארץ" לגבי פרשה מצונזרת. עתירה אחרת באותו נושא, של "גלובס", נדחתה השבוע, אולם העתירה של "הארץ" תלויה ועומדת. גורמים המכירים את הנושא מספרים על מגעים המתנהלים לקידום פתרון.