מועצת העיתונות ממשיכה לפעול לשינוי האופן שבו נבחנות התלונות המוגשות אליה, כך עולה ממכתב ששלח לפני שבועות אחדים מזכ"ל המועצה היוצא אריק בכר. בחודשים האחרונים, מציין בכר במכתב, התקיימו מספר ישיבות של בכירים במועצה אשר דנו באפשרות להקים ערכאת בדיקה חדשה, שלישית במספר, נוסף על שתי הערכאות הקיימות.

המהלך החל בעקבות גניזת תלונה שהגיש מתלונן אנונימי, המכונה נ', נגד התוכנית "הכל כלול" של ערוץ 10. נ' טען כי בכתבה ששודרה בתוכנית על ארגון ער"ן פעל ערוץ 10 באופן שהטעה את הצופים, כשהציג הקלטה שבה נשמע קולו של נ' כאילו הדובר הוא מרואיין אחר. תלונתו של נ' נגנזה על ידי הייעוץ המשפטי של מועצת העיתונות, בלא כל דיון בבית-הדין לאתיקה, וכך גם הערעור שהגיש. בכך, למעשה, נחסמה דרכו של נ' במועצת העיתונות והוא נותר בלא מענה.

בחודש אוקטובר האחרון, בתשובה לפניית "העין השביעית", הסביר בכר כי הן המשנה ליועצת המשפטית במועצה והן היועצת עצמה קבעו ש"אין למועצה אפשרות לדון בתלונה ואין מקום להעבירה לבית-הדין לאתיקה". לאחר פרסום המקרה ב"העין השביעית" ופניות נוספות של נ' למועצה, הוחלט לבדוק את האפשרות לשנות את סדר גניזת התלונות. מהמכתב ששלח בכר לפני שבועות אחדים אל נ' עולה כי המהלך מתקדם.

"כזכור לך", כותב בכר לנ', "בשיתוף חברים בנשיאות ומליאת המועצה כמו עו"ד ארנה לין ורוני לינדר-גנץ, וכלקח מהמקרה הספציפי שלך - הועלתה הצעה להקים ערכאת בדיקה חדשה במועצה, נוספת על השתיים הקיימות זה מכבר - כדי לאפשר בדיקה מקיפה יותר של תלונות. ההצעות לובנו במספר ישיבות של בכירים במועצה, והמלצות הועברו למליאת המועצה, הצריכה לאשר כל שינויים בתקנון".

בכר מוסיף בהקשר זה כי אין לו אפשרות לדעת כעת מה תהיה עמדת המליאה בנושא, וכי בכל מקרה מדובר בתהליך שייקח זמן ממושך שכן הוא דורש את שינוי תקנון המועצה, אך טוען כי "כרגע - הדרך היחידה הפתוחה לבירור התלונה היא הקמת הערכאה השלישית".

בכר מתייחס במכתבו גם לעצם התלונה של נ' וכותב, בשם המועצה, כי "לדעתנו התלונה שלך הייתה נכונה". עם זאת, לדבריו היתה במקרה של נ' בעיה שמנעה את ליבון התלונה והגעתה לפתרון המשביע את רצונו.

"שורש הבעיה בתיק שלך", מסביר בכר, "נעוץ בעובדה שנערכה הצלבה בין שני מרואיינים - אחד מהם אתה עצמך. ברגיל, לא הייתה בעיה לדרוש מגוף התקשורת להוציא הודעה המבהירה את הטעות שארעה עבור ציבור הצופים. אבל במקרה הזה מפאת רגישות הנושא וצנעת הפרט, הוסוו פרטי המעורבים מאחר והכתבות עסקו במי שרואים עצמם נפגעים ע"י התנהלות ער"ן. כיוון שכך - ברור שאין דרך נאותה לתקן את שדרוש תיקון. מדובר בכתבה ששודרה לפני למעלה משנה ותאר לך את תחושת הבלבול בקרב הצופים אם בערוץ היו מדווחים שהמרואיין היה א' ולא נ'. יתירה מכך - גם אם היתה אפשרות לדרוש זאת מערוץ 10, כיוון שזהו סיפור שנשכח זה מכבר מתודעת הציבור, היתה יכולה להתעורר סקרנות מחודשת שהייתה עלולה לחדש ולהעצים את הפגיעה בך".

לפני שהוא נפרד מנ' משבח בכר את המתלונן על נחישותו, ומוסיף: "אין לי ספק שערוץ 10, וכלי תקשורת אחרים שנחשפו למאבקך, יגבירו את מאמציהם לדייק בדברים".

"חבל שרק לאחר מסכת התשה שעברתי קיבלתי הכרה בנכונות טענותיי", מסר נ' ל"העין השביעית". "אני שמח שבמובן הזה נעשה צדק. אני רק מקווה מאוד שהערכאה השלישית של מועצת העיתונות שתוקם תבחן תלונות בצורה מעמיקה ואובייקטיבית, ושלחברי הערכאה הזו יהיה חוש צדק".