"יומן", ערוץ 1, 15.1.16

"יומן", ערוץ 1, 15.1.16

• תודה להדס ויעקב