"ידיעות אחרונות", 14.1.16

"ידיעות אחרונות", 14.1.16

• תודה, אסף כרמל

• תזכורת: ב"מעריב" התבלבלו השנה בין האב לסב.