השימוע לפני פיטורים של הכתבת הפוליטית של "גלובס", לילך ויסמן, נדחה זו הפעם השנייה. השימוע ייערך ביום ראשון. הפעם נדחה השימוע לבקשתה של ויסמן, בפעם שעברה הדחייה היתה של הנהלת העיתון. הפיטורים המתוכננים של הכתבת עוררו עניין תקשורתי בשל טענות כי מקורם במניעים פסולים. גורמים בעיתון ובסביבתו הצביעו על הסיקור הביקורתי של ויסמן את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואת רעייתו שרה, כמניע אפשרי כזה. הנהלת העיתון הכחישה את הדברים מכל וכל.

"למרות שגלובס בחר להיפרד רק מכתבת אחת (אני!) מכל מחלקת החדשות, אני שלמה לחלוטין עם האופן שבו בחרתי לסקר את בית הנבחרים ואת הפוליטיקה הישראלית, גם אם מושאי הסיקור שלי היו לעיתים מרוצים פחות", כתבה ויסמן בחשבון הפייסבוק שלה בשבוע שעבר. אורן פרסיקו הצביע כאן בשבוע שעבר על תמיהות אחרות הקשורות להחלטה לפטר את ויסמן.

מ"גלובס" מסרו אז לפרסיקו כי הפיטורים היו "במסגרת התכנסות לתחומי הליבה" וכי "שום לחץ, משום מקום שהוא, ישיר או עקיף, מכל סוג שהוא, לרבות (ולא רק) מלשכת ראש הממשלה או מי מטעמו. לא בשמם הישיר ולא באמצעות צד ג' כלשהוא, לא הופעל על גלובס ביחס להחלטה לגבי זימון וייסמן לשימוע. למען הסר ספק, לא בימים האחרונים, לא בחודשים האחרונים ולא בשנים האחרונות (ובמילים אחרות – אף פעם). לא לחץ, לא בקשה, לא פניה, ולא שום דבר מעין זה. לחץ או פניה שכזו לא היו לאיש מעורכי או מנהלי גלובס".

כאמור, אחרי הפרסומים נדחה השימוע וכעת הוא נדחה בשנית. מארגון העיתונאים נמסר בשבוע שעבר ביחס לפיטוריה של ויסמן: "הטיעונים מאחורי הזמנתה לשימוע של כתבת 'גלובס' לילך ויסמן, והאופן שבו זה נעשה, מעלים לא מעט שאלות ותמיהות. כפי שגם עשינו במקרים דומים, ארגון העיתונאים ילווה את העיתונאית לשימוע ויוודא שזכויותיה נשמרות".