ירידה משמעותית בקריאת עיתונים הסתמנה ב-95', על-פי סקר איגוד המפרסמים שפורסם בחודש מארס.

הסקר משקף מגמה כללית של ירידה בצריכה של תקשורת מודפסת בידי הציבור הישראלי, ירידה שלא פסחה על שום עיתון כמעט בשנה שעברה. הירידה החדה ביותר נרשמה ב"גלובס" בימי חול והקטנה ביותר ב"הארץ". "דבר ראשון" העלה את אחוזי הקריאה שלו מ-0.7 אחוז ל-0.9 אחוז ואילו "טלגרף" נשאר ללא שינוי (0.4 אחוז בימי חול).

ואלה הממצאים המפורטים: "גלובס" - ירידה של 36.4 אחוז בימי חול (מ-3.3 אחוז ב-95' ל-2.1 אחוז ב-96'). בסופי שבוע ירד "גלובס" מ-1.3 אחוז ל-1.2 אחוז. "מעריב" - ירידה של 21.1 אחוז בימי חול: מ-24.6 אחוז מכלל קוראי העיתונים בשנת 95' ל-19.4 אחוז ב-96'. בסופי שבוע הירידה מתונה יותר: מ-26.7 אחוז ל-23.5 אחוז. "ידיעות אחרונות" - בימי חול ירידה של 10.3 אחוז: מ-53.2 אחוז ל-47.7 אחוז. בסופי שבוע הירידה היא מ-68.7 אחוז מכלל קוראי העיתונים ל-61.9 אחוז. "הארץ" - ירידה של 3.2 אחוז בימי חול ובסופי שבוע (6 אחוז בחול ו-6.2 אחוז בסוף שבוע לעומת 6.2 אחוז ו-6.4 אחוז ב-95').

עוד עולה מהסקר ששיעור המבוגרים שאינם קוראים שום עיתון יומי מגיע ל-15.8 אחוז לעומת 11.7 אחוז ב-95'. הנתון המקביל לגבי סופי שבוע הוא 10 אחוז לעומת 6.3 אחוז אשתקד. 18.5 אחוז מבני הנוער מצהירים שאינם קוראים עיתון יומי לעומת 12.7 אחוז ב-95'. בסופי שבוע נמנעים מקריאת עיתונים 12.7 אחוז מבני הנוער לעומת 6.75 אחוז בסקר הקודם.

ירידה מסתמנת גם בהאזנה לשידורי הרדיו. ההאזנה לרשת ג' ירדה מ-27.9 אחוז ל-18.7 אחוז, לרשת ב' מ-31.2 אחוז ל-26.6 אחוז, לגלי-צה"ל מ-24.5 ל-22.7 אחוז ולערוץ 7 מ-7.2 אחוז ל-5.3 אחוז.

הסקר נערך בידי מכון גיאוקרטוגרפיה והמדגם שלו מייצג אוכלוסייה בת 2.6 מיליון נפש המסוגלת לתקשר בעברית.

גיליון 2, מרץ 1996