יונתן הרפז, שהגיש לפני כחודש בקשה לתביעה נגזרת נגד הבנק ושורה של בכיריו בעבר ובהווה, התקשה מאוד לקבל מבנק הפועלים את המסמכים שבבסיס הבקשה.

לפי כתב התביעה, הרפז למד לראשונה על האפשרות לפגמים בהחלטות הבנק כשקרא את כתבתם של גידי וייץ ויורם גביזון, שפורסמה ב"הארץ" ביולי 2013. הכתבה, שהתבססה על דו"ח ביקורת של בנק ישראל, עסקה בליקויים בפעולת ועדת האשראי של בנק הפועלים. כעבור ימים אחדים פנה הרפז לבנק וביקש לדעת, מתוקף היותו בעל מניות, אם הבנק נקט פעולה כלשהי כלפי חברי ועדת האשראי ואם נגרם לבנק נזק כתוצאה מפעולתו. נוסף לכך ביקש לקבל לעיונו את הדו"ח של בנק ישראל והודיע כי הוא בוחן את האפשרות להגיש תביעה נגזרת בעניין. הבנק ביקש אסמכתא לכך שהרפז אכן בעל מניות, אך גם לאחר שקיבל אותה סירב להשיב לפנייתו.

לאחר שכמה חילופי מכתבים בין הרפז לבנק הובילו למבוי סתום, פנה הרפז, באמצעות עו"ד שחר ולר, לבית-המשפט המחוזי כדי שייאלץ את בנק הפועלים להעביר לידיו שורה של מסמכים פנימיים לקראת הגשת תביעה נגזרת. הבנק, באמצעות עורכי-הדין פיני רובין ומאיה צברי, התנגד לבקשה וטען בין היתר לחיסיון בנקאי. השופט חאלד כבוב דחה את טענות הבנק והורה לו להעביר לידי הרפז את המסמכים שביקש. הבנק לא ויתר, הגיש ערעור לבית-המשפט העליון, אולם גם בית-משפט זה דחה את רוב טענותיו וקבע שעל הבנק להעביר לידי הרפז את כל עשרות המסמכים שביקש, למעט הגרסה הסופית של דו"ח הביקורת של בנק ישראל.

לטענת הרפז, גם לאחר פסיקת העליון לא מילא הבנק את שהוטל עליו וניסה "להתחמק מקיום ההחלטה". לפי בא-כוחו של הרפז, "במקום למסור למבקש את המסמכים, הוא העביר את חלקם כשהם 'מושחרים'".

הרפז שב ופנה לבית-המשפט, שם קבע השופט כבוב כי "נסיונו של הבנק לטעון שיש מקום להגביל את החלטת בית-המשפט באופן שהמסמכים שיועברו לעיון המבקש יושחרו הוא בגדר עתירה חדשה שעומדת בסתירה מוחלטת להחלטת בית-משפט זה ולהחלטת בית-המשפט העליון. הדיון בבקשת הגילוי הסתיים זה מכבר וניתנה החלטה אופרטיבית על-ידי בית-המשפט שאינה צריכה פרשנות כלשהי ואין מקום לסייג את ההחלטה, בייחוד לאחר שזו הוכרעה גם על-ידי בית-המשפט העליון". בהזדמנות זו הטיל השופט כבוב על בנק הפועלים תשלום הוצאות בסך 15 אלף שקל.

רק בשלב זה ניאות הבנק להעביר להרפז את מבוקשו, אך גם זאת תוך שהוא מציין בתצהיר נלווה כי "יכול להיות שקיימים מסמכים נוספים (אפשר רלבנטיים) שלא נמצאו עד כה".

17542-11-15