הקמפיין הפרסומי שמשודר ברשות השידור מטעם חברות הגז חורג מכללי הרשות, כך קובע דדי מרקוביץ', נציב קבילות הציבור ברשות, בתשובה לתלונה שהגיש מטה מאבק הגז.

בשבועות האחרונים משודרות בקול-ישראל פרסומות מטעם גוף בשם "איגוד תעשיות חיפושי הנפט והגז בישראל". הגוף הוקם כשנה לאחר תגלית הגז המשמעותית הראשונה בים העמוק מול חופי ישראל. תשדירי הפרסום, בקולו של הקריין אלכס אנסקי, מושמעים תחת הכותרת "במקום סיסמאות, עובדות", אולם לטענת מטה מאבק הגז, הם כוללים עובדות שאינן נכונות.

בתשדירי הפרסומות נכללים את המסרים הבאים:

במקום סיסמאות, עובדות. רוב ההכנסות מהגז הטבעי, יותר מ-60%, עוברות למדינה. אלינו, האזרחים".

וכן:

במקום סיסמאות, עובדות. הנה עובדה: חיבור מפעלים לגז טבעי מפחית מאוד את ההוצאות. התעשייה הישראלית מתפתחת ונוצרים מקומות עבודה חדשים, בעיקר בגליל ובנגב".

בעקבות שידור התשדירים הגיש מטה מאבק הגז שתי תלונות לרשות השידור, בטענה כי הקמפיין הפרסומי נוגד את כללי הרשות האוסרים שידור תשדיר "בעניין השנוי במחלוקת פוליטית או אידיאולוגית בציבור". במטה הדגישו כי מתווה הגז שנוי במחלוקת עמוקה בציבור. כמו כן קובעים כללי הרשות כי התשדירים יכללו "אינפורמציה מהימנה". מטה מאבק הגז טען בפני נציב קבילות הציבור כי המידע בתשדירים אינו מהימן.

"בניגוד ל'עובדה' המושמעת בתשדיר הראשון, מודל המיסוי עשוי לעמוד על כמעט 60% רק בעוד הרבה זמן, וגם זה לא בתחשיב כולל לחיי המאגרים", נכתב בתלונת מטה המאבק. "עד שהכנסות החברות לא יגיעו לרף של פי 2 מההוצאות הן ישלמו תמלוגים בלבד, העומדים על 12.5%, ובניכוי עלויות ההובלה – 11.5. מרגע שיעברו את רף ההכנסות של פי 2 מההוצאות, הן יחלו לשלם מס על רווחי העודף, שיתחיל מ-20% ויעלה ככל שההכנסות יגדלו עד ל-44.8%. בחישוב משוקלל, על כל תקופת החיים של מאגר גז ההיטל יהיה בערך 36% בלבד.

דדי מרקוביץ', נציב קבילות הציבור של רשות השידור (צילום: "העין השביעית")

דדי מרקוביץ', נציב קבילות הציבור של רשות השידור (צילום: "העין השביעית")

"על העובדה המושמעת בתשדיר השני אין חולק, והוא אף אינו נוגע למתווה הגז כלל ועיקר", נטען בהמשך התלונה. "הבחירה לשדרו במועד ההצבעה על אישור המתווה בכנסת באה לייצר מצג שווא כאילו הדברים קשורים, כך שתיווצר אווירה תומכת". למעשה, טוענים במטה המאבק, "חיבור המפעלים מתעכב מסיבות שאינן קשורות באישור המתווה, אלא בשל בעיות של תכנון ורישוי בהעברת צנרות ההולכה, בהסכמי החלוקה ובענייני בטיחות של החיבורים".

היום העביר נציב הקבילות מרקוביץ' את תשובתו ליוסי דורפמן, דובר מטה מאבק הגז. "שידור פרסומת ברשות השידור טעון אישור של העורך הראשי ומנהל הרדיו", הבהיר מרקוביץ'. "רק העורך הראשי רשאי שלא לאשר שידור פרסומת שיש בה, לדעתו, טעם לפגם מבחינה מוסרית או ציבורית, פגיעה בטעם הטוב או בסדר הציבורי, או שהיא מזיקה לציבור. כמו כן רשאי העורך הראשי להפסיק שידור פרסומת אם נוכח לדעת כי אינה עומדת בכללים".

בהמשך מבהיר מרקוביץ' את עמדתו וכותב: "אני סבור כי הפרסומת עליה אתה מלין חורגת מהכללים המקובלים ברשות השידור. מדובר בעניין הנמצא במחלוקת ציבורית ובעיצומו של הליך חקיקה".

מרקוביץ' הוסיף כי הוא יעביר את חוות דעתו לעורך הראשי, שמעון אלקבץ, כדי שזה ישקול אם להורות על הסרת התשדירים.