ההוצאה הממשלתית על פרסום בעיתונות המודפסת ירדה בשנים האחרונות באופן עקבי, ואילו ההוצאה על פרסום ברשת עלתה באופן ניכר ‒ כך עולה מנתונים שמסרה לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) בעקבות בקשת חופש מידע. מהנתונים עולה גם כי כלל תקציב הפרסום הממשלתי גבוה במעט מהערכות שפורסמו בעבר, ועמד בשלוש השנים שעברו על כ-181 מיליון שקל בשנה בממוצע.

הבקשה, שהוגשה על-ידי עמותת "הצלחה" ונוסחה בשיתוף עם "העין השביעית", מתייחסת לא רק לפרסום גלוי, אלא גם לתעמולה ששולבה בתוכניות ובסיקור עיתונאי – התקשרויות המכונות לעתים "שיתופי פעולה". את הנתונים מסר איתן כסיף, הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד התקשורת.

מנתוני לפ"מ עולה כי בשנים 2012‒2014 חלה ירידה מתמשכת בתקציבים שהופנו לרכישת פרסום בעיתונים: משרדי הממשלה והגופים הציבוריים הקצו לאפיק זה 43 מיליון שקל בשנת 2014, לעומת 44 מיליון שקל ב-2013 ו-48 מיליון שקל ב-2012. התכווצותו של נתח העיתונות המודפסת בעוגת הפרסום הממשלתית עשויה להעיד על צמצום בהיקף שטחי הפרסום שהממשלה רוכשת בעיתונים, אך גם על ירידה שחלה בתעריפים. מהנתונים שנמסרו כעת עולה כי בשנים 2012‒2014 עמדה ההוצאה הממוצעת על פרסום בעיתונות על כ-25% מתקציב הפרסום של לפ"מ.

פילוח הוצאות הפרסום של לפ"מ לפי סוגי מדיה, 2012‒2014. הסכומי במיליוני שקלים (מתוך תשובת משרד התקשורת)

פילוח הוצאות הפרסום של לפ"מ לפי סוגי מדיה, 2012‒2014. הסכומים במיליוני שקלים (מתוך תשובת משרד התקשורת)

אפיק נוסף שבו הצטמצמה ההוצאה הממשלתית על פרסום הוא טלוויזיה. לפי נתוני לפ"מ, ב-2014 הסתכמו הוצאות הממשלה על פרסום בטלוויזיה ב-56 מיליון שקל, לעומת 68 מיליון שקל ב-2012 ו-69 מיליון שקל ב-2013 ‒ ירידה של כ-15%.

סכום ההוצאה על פרסום באינטרנט, לעומת זאת, עלה מ-35 מיליון שקל בשנת 2012 ל-40 מיליון שקל בשנת 2013. בשנת 2014 עקף תקציב הפרסום ברשת של לפ"מ את ההוצאה על פרסום בעיתונות דפוס והסתכם ב-55 מיליון שקל ‒ כמעט כמו ההוצאה הממשלתית על פרסום בטלוויזיה באותה שנה. סכום ההוצאה הממשלתית על פרסום בשלטי חוצות נחתך בלמעלה ממחצית ‒ מ-11 מיליון שקל ב-2012 ל-4.5 מיליון שקל בממוצע בשנים 2013‒2014.

מנתוני לשכת הפרסום הממשלתית עולה עוד כי ההוצאה הממוצעת על פרסום בטלוויזיה עמדה בשנים הללו על כ-35.5% מעוגת הפרסום הממשלתית, וההוצאה הממוצעת על פרסום באינטרנט עמדה על כ-22% ‒ שיעור הנמצא, כאמור, במגמת עלייה. ההוצאה הממוצעת על פרסום ברדיו עמדה על 12.5%.

בניגוד לאופן שבו חולק תקציב הפרסום של לפ"מ בשנים 2012‒2014, בהיקפו הכולל של התקציב לא חלו שינויים יוצאי דופן. בשנה שעברה, בראיון ל"דה-מרקר", אמר המנכ"ל גדי מרגלית כי תקציב הפרסום של לפ"מ הוא כ-170 מיליון שקל בשנה. מהנתונים שהתקבלו כעת עולה כי בשנת 2012 עמד תקציב הפרסום של לפ"מ על 182 מיליון שקל, וכי ב-2013 עלה התקציב ל-184 מיליון שקל. ב-2014 חלה ירידה בהיקף תקציב הפרסום הממשלתי, והוא הסתכם ב-178 מיליון שקל.