הוצאות ממשלת ישראל על פרסום הסתכמו ב-178 מיליון שקל בשנת 2014 – כך עולה מנתונים שמסרה לשכת הפרסום הממשלתית (לפ"מ) בעקבות בקשת חופש מידע. מהנתונים עולה כי גופי הממשלה הקצו את רוב הסכום לפרסום בטלוויזיה ובאינטרנט – כ-62% מכלל ההוצאה על פרסום. לפי לפ"מ, הפרסום בטלוויזיה עלה למדינה בשנה שעברה 56 מיליון שקל (כ-31.5%), ועל פרסום ברשת שולם סכום נמוך במעט, 55 מיליון שקל (כ-31%).

לעיתונות המודפסת הקצו גופי הממשלה השונים בשנה שעברה 43 מיליון שקל בלבד, שהם כ-24% מעוגת הפרסום הממשלתית בשנת 2014. סכומים נמוכים יותר הוקצו לאפיקים הנותרים: ברדיו היה היקף הפרסום הממשלתי 20 מיליון שקל (כ-11%), על שילוט חוצות הוציאה המדינה 4 מיליון שקל (כ-2%), ועל פרסום בקולנוע כ-50 אלף שקל בלבד.

הנתונים פורסמו באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע, שבו מפרסם משרד המשפטים נתונים ותכתובות במסגרת הליכים מינהליים לגילוי מידע ציבורי; שמו של מבקש המידע על לפ"מ הושחר.

בלפ"מ החליטו לסרב לבקשה לפלח את הנתונים לפי גופי תקשורת. "אופן חלוקת תקציב המדיה לכל ערוץ מדיה ספציפי מהווה סוד מסחרי שהינו בעל ערך כלכלי ושפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית בערכו", מסרה מטעם לפ"מ עו"ד ניצן ליבנה, הממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד התקשורת. "המידע הנ"ל אינו מצוי בידיעת שאר המתחרים בשוק הפרסום והינו פרי משא-ומתן פרטי שניהלה לפ"מ עם ספקי המדיה השונים. אשר על כן, לפ"מ עושה מאמצים לשמרו בסוד", הוסיפה.

נתונים נוספים שנמסרו במענה לבקשת חופש המידע כוללים מידע על הוצאות הפרסום של גופים ציבוריים לא-ממשלתיים הנעזרים בלפ"מ משנת 2010. על-פי רשימה זו, המפרסמים הבולטים בקבוצה זו הם הרשות לפיתוח ירושלים, כונס הנכסים הרשמי, בנק ישראל, המוסד לביטוח לאומי, חברת נתיבי-ישראל (מע"צ לשעבר), נתיבי-איילון והרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו.

הסכום השנתי הכולל שהוציאה הממשלה על פרסום בשנה שעברה גבוה במעט מהממוצע השנתי שעליו דיווחה לפ"מ בשנים האחרונות, כ-170 מיליון שקל; מנכ"ל לפ"מ, גדי מרגלית, מסר מוקדם יותר השנה ל"דה-מרקר" כי הממוצע השנתי אינו כולל פרסום בהיקף של כ-200 מיליון שקל בשנה בחו"ל, אפיק הוצאה שעל רובו אחראי משרד התיירות. על-פי איגוד השיווק הישראלי, בעשור האחרון נאמד היקפו של שוק הפרסום בארץ בכ-3.5 מיליארד שקל בשנה. אם מדובר באומדן מדויק, משמעות הדבר היא שגופים ממשלתיים שולטים בנתח של כ-5% משוק הפרסום בישראל.