העיתונאי בן כספית מבקש מבית-המשפט לזמן את ראש הממשלה בנימין נתניהו כדי שימסור עדות בתביעת הדיבה שהגישה רעייתו, שרה נתניהו, נגדו ונגד העיתון "מעריב". נתניהו דורשת פיצוי בסך מיליון שקל בגין כתבה שפורסמה ב"מעריב" לפני כחמש שנים וכללה, בין היתר, את הטענה כי נתניהו פעלה להדחתו של מנשה קוזוקין, שעבד כגנן בבית ראש הממשלה.

בבקשה שהגיש אתמול עו"ד עמית דולב, בא-כוחו של כספית, לבית-משפט השלום בירושלים נכתב בהקשרו של נתניהו כך: "עד זה יתבקש להעיד בין השאר מידיעתו האישית על פיטוריו/הדחתו של הגנן. הדעת נותנת כי כמי שמתגורר במעון, ונשוי לתובעת, יש לו ידיעה אישית בנושא. זאת, בפרט לנוכח העובדה שהנושא עורר הדים".

במקביל הגיש כספית תצהיר עדות ראשית מטעמו, ובו הוא טוען כי נתניהו הגישה נגדו את התביעה כדי להלך עליו אימים ולהשתיקו. "ראש הממשלה ורעייתו כבר נקטו בעבר טקטיקה פסולה כמו זו שבה נקטו בהגשת תביעה זו, והגישו הליכים שונים ומשונים שלא מתוך כוונה כנה ואמיתית לנהל אותם, אלא אך ורק מתוך כוונה להפחיד ולהשתיק דיווחים ופרסומים לגיטימיים אודותיהם", טוען כספית, ומציין כדוגמאות תלונה שהוגשה נגדו למועצת העיתונות על-ידי ראש הממשלה ונמחקה, תביעה שהוגשה נגד ערוץ 10 ורביב דרוקר בעקבות תחקיר "ביבי-טורס" ונמחקה, ותביעה שהוגשה נגד "מעריב" בעניין "ביבי-טורס", שאף היא נמחקה.

בהקשר זה מוסיף כספית בתצהירו: "על בית-המשפט להוקיע את העובדה שהתובעת (וכן ראש הממשלה) עושה בו שימוש, שוב ושוב, ככלי קיבול לנסיונותיה החוזרים ונשנים להשתקת כלי התקשורת ולנסיונות להניאם מעיסוק בעניינים ציבוריים חשובים שעל סדר היום, כגון ההתרחשויות הפסולות (לשון המעטה) בבית ראש הממשלה ובמשרדיו, והתנהלותה הקלוקלת (ושוב: לשון המעטה) של רעיית ראש הממשלה, על השלכותיהם של הדברים. וזאת לזכור: אין מדובר באנשים פרטיים, כי אם בראש הממשלה ורעייתו!".

"הציבור יודע גם יודע על התדמית שיצרה לעצמה התובעת במו ידיה, זה קרוב ל-20 שנים. נראה כי לא החמיצה אף הזדמנות להפגין את היותה חסרת רגישות כלפי חלשים"

כספית אף מגיב על טענתה של נתניהו כי הפרסום נשוא התביעה יצר לה תדמית של "אשה חסרת רגישות המתעמרת בחלשים".

"טענה זו היא טענה תמוהה ביותר", כותב כספית, "שכן, למרבה הצער, לא הפרסום הוא 'שיצר תדמית' כזו לתובעת. כזו היא התובעת! פשוטו כמשמעו. זאת ועוד, הציבור יודע גם יודע על התדמית שיצרה לעצמה התובעת במו ידיה, זה קרוב ל-20 שנים. אין לתובעת להלין אלא על עצמה בלבד. ואמנם, נראה כי התובעת לא החמיצה אף הזדמנות להפגין את היותה חסרת רגישות כלפי חלשים, וזאת היא עושה בעיקר על-ידי התעמרות של ממש בעובדי משרד ראש הממשלה ובית ראש הממשלה, שלרוע מזלם באים איתה במגע. והדברים ידועים היטב. התובעת ידועה בציבור הרחב זה שנים רבות כאשה קשה, לא קומוניקטיבית, מתנשאת, רודנית ואף מגלומנית. החצרן שאודותיו כביכול נסבה התביעה הוא, כידוע, אינו היחיד. היו עובדים אחרים שזכו לחוות ולספוג מהתובעת השפלות קיצוניות, התעללות פיזית ונפשית, איומים, צעקות וכיוצא באלו מרעין בישין, מבית-היוצר השופע של התובעת".

בהמשך מונה כספית שורה של פרסומים ועדויות על התנהגותה של רעיית ראש הממשלה ומציין כי ברשותו הקלטה של נתניהו משוחחת עם מוניק בן-מלך, בת-זוגו של אלי מויאל, ובה היא נשמעת "כשהיא צועקת צעקות משולחות רסן וגוערת בגב' בן-מלך. צווחות מסוג זה אינן יאות לכל אדם באשר הוא, לא כל שכן לרעיית ראש הממשלה". עם זאת, כספית מוסיף כי אינו יכול "בשלב זה" לחשוף את ההקלטה, שכן כך הבטיח למויאל ובן-מלך.

לצד תצהירו של כספית הוגש לבית-המשפט תצהיר מאת יואב צור, ששימש עורך "מעריב" בעת פרסום הכתבה ונתבע אף הוא על-ידי נתניהו. נוסף לכך הוגש תצהיר עדות גם מטעם מני נפתלי, לשעבר אב-הבית במעון ראש הממשלה, הנמצא בסכסוך משפטי עם בני הזוג נתניהו. נפתלי מעיד כי הגנן קוזוקין אמר לו אישית כי נתניהו הורתה על הפסקת עבודתו וחוזר על הטענות שהעלה בתביעה שהגיש בעצמו בנוגע להתנהגותה של רעיית ראש הממשלה.

ת"א 1835-10