האפשרויות השונות ללוגו תחנת הרדיו הצבאית גלי-צה"ל, יולי 2015

האפשרויות השונות ללוגו תחנת הרדיו הצבאית גלי-צה"ל, יולי 2015