נחום מוכיח, לשעבר כתב תרבות ב"מקור ראשון" ומבקר הקולנוע של העיתון, הגיש תביעה נגד חברת ישראל-היום בע"מ בטענה כי עם העברת הבעלות על העיתון לחברה זו, הוחלט שלא לגייסו מחדש לעבודה ממניעים זרים, בשל גילו ומשום שאינו דתי-לאומי.

מוכיח, יליד 1953, עבד בחברת מקור-ראשון-המאוחד (הצופה) בע"מ מאז שנת 2006, ככתב ועורך במדור התרבות. לפני כשנה, ולאחר שהחברה נקלעה להפסדים כבדים והגיעה לחדלות פירעון, אישר בית-המשפט את העברת הבעלות על "מקור ראשון" ואתר nrg לישראל-היום. בין היתר נקבע בהחלטה כי החברה הרוכשת תעסיק 95% מעובדי "מקור ראשון" לתקופה של שנה.

"התובע – עובד ותיק, מקצועי, מנוסה, פרודוקטיבי ומוערך מאוד – היה סמוך ובטוח כי ייכלל בין 95% מהעובדים אשר ימשיכו לעבוד ב'מקור ראשון' וב-nrg", נכתב בכתב התביעה שהוגש לבית-הדין אזורי לעבודה בתל-אביב–יפו. "ברם, ללא הכנה לבאות, כרעם ביום בהיר, וללא שהתובע אף זומן לשיחה מקדימה כלשהי בחברה – בתחילת חודש מאי 2014 התבשר התובע בשיחת טלפון לקונית מאת עובדת במחלקת כוח אדם בחברה כי: 'לצערי לא תמשיך איתנו'. הא ותו לא".

לפי כתב התביעה, "ההחלטה החריגה שלא להמשיך להעסיק את התובע, בניגוד לרוב המוחלט של העובדים, תוך נקיטת יחס שונה ומפלה כנגד התובע, נבעה משיקולים זרים ופסולים, אשר אינם נמצאים בתחום הפררוגטיבה הניהולית של החברה". בכתב התביעה נטען כי בין השיקולים הזרים "גילו של התובע ו/או השקפתו, דהיינו אי-השתייכותו למחנה הדתי-לאומי". אפליה זו, כך נטען, היא הפרה של חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.

מוכיח מדגיש בתביעתו כי כיוון שב"ישראל היום" היו צריכים לקלוט רוב מוחלט מהעובדים של "מקור ראשון", הלכה למעשה ההחלטה של החברה הרוכשת היתה את מי לא להעסיק. החלטה כזו, טען, היא החלטה אקטיבית על הפסקת עבודתם של מספר עובדים קטן, ולמעשה החלטה על פיטוריהם. באמצעות עו"ד עדי ביבר-לקואה תובע מוכיח מ"ישראל היום" פיצויים בסך למעלה מ-270 אלף שקל.

ב"ישראל היום" טוענים מנגד, באמצעות עו"ד רונן הורוביץ, כי תביעתו של מוכיח היא "תביעת סרק מובהקת שדינה סילוק על הסף", ושהטענות בה "עולות לכדי הוצאת לשון הרע". לטענת החברה, בינה לבין מוכיח מעולם לא התקיימו יחסי עוסק-מעסיק ועל כן ברור כי מעולם לא פיטרה אותו, כך שחלק ניכר מתביעותיו מתבטל מראש. נוסף לכך מדגישה חברת ישראל-היום בע"מ כי ההחלטה את מי מבין עובדי "מקור ראשון" תקלוט ואת מי לא היתה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי וכי התביעה של מוכיח צריכה להתברר בבית-המשפט המחוזי, שם התקבלה ההחלטה על פירוק מקור-ראשון והעברת הבעלות לישראל-היום.

אשר לטענה לאפליה, ישראל-היום מבהירה כי ההחלטות שקיבלו ראשיה נבעו "משיקולים מקצועיים וענייניים בלבד". לפי החברה, טענות מוכיח כי לא התקבל לעבודה משום גילו או השקפתו "הינן טענות מחוסרות כל בסיס העולות לכדי השמצה פרועה. [...] התובעת תדגיש כי היא כלל לא פגשה את התובע ולא ידעה או התעניינה מה גילו והאם התובע משתייך או לא משתייך למחנה הערטילאי המכונה בידי התובע 'המחנה הדתי-לאומי'". נוסף לכך טוענים ב"ישראל היום" כי קלטו לעבודה עובדים מבוגרים ממוכיח, כך שאין מקום לטענה בדבר גילנות.

לפי כתב ההגנה, "הליך המיון שביצעה הנתבעת התבצע תחת לחץ זמן אדיר במסגרתו היתה הנתבעת צריכה להחליט את מי מקרב מאות עובדי חברת מקור-ראשון היא מעוניינת לקלוט, זאת, כאשר הפעילות הנרכשת עניינה בהוצאת עיתון, מוצר אשר הדחיפות בהוצאתו גבוהה. לפיכך, רשימת שמות עובדי חברת מקור-ראשון שהעביר הנאמן נמסרה למנהלים ולאחראים המקצועיים שעבדו בחברת מקור-ראשון והכירו את העובדים, ואלו האחרונים התבקשו להביע את דעתם ביחס לקליטת העובדים שנראו להם כמתאימים ביותר לעבודה הנדרשת אצל הנתבעת".

לפני כחודש הגישה ישראל-היום לבית-המשפט, באמצעות עורכי-הדין הורוביץ ומורן ספיאשוילי, בקשה לסילוק התביעה על הסף. הנתבעת חזרה על עמדתה כי בינה לבין מוכיח לא התקיימו מעולם יחסי עובד-מעביד ועל כן לבית-הדין לעבודה אין סמכות עניינית לדון בתביעה. עוד טענה כי יש לסלק את התביעה על הסף בהעדר יריבות בין ישראל-היום למוכיח ובהעדר עילה. מוכיח דחה את טענות החברה, עמד על טענותיו לאפליה אסורה, והדגיש כי יש לברר את התביעה לגופה.

בשבוע שעבר החליטה השופטת יהודית הופמן מבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב–יפו לדחות את בקשת הסילוק על הסף ולקבל את עמדת מוכיח כי יש לבחון את תביעתו לגופה. "החלטה בטענות התובע [...] מצריכות בירור עובדתי", כתבה השופטת, וחייבה את "ישראל היום" בתשלום הוצאות בסך 2,500 שקל.

25482-09-14