משרד ראש הממשלה, בראשות בנימין נתניהו, יממן ארגון הסברה פרטי שיפיץ תעמולה מטעם ממשלת ישראל. הקצאת הכספים הציבוריים, בסך כולל של למעלה ממיליון שקל בשנת 2015, מיועדת למימון פרויקט משותף של מטה ההסברה הלאומי ושל הזרוע הישראלית של ארגון ההסברה האמריקאי StandWithUs. בשנים האחרונות לקח ארגון זה חלק בהפצת מסרים ממשלתיים מטעם ישראל באופן וולונטרי.

"מידת המעורבות של מטה ההסברה הלאומי במיזם תהיה גבוהה, לרבות קביעת מתווה האסטרטגיה והמסר ההסברתי אותו ירצו להפיץ" (מתוך פרוטוקול ועדת המכרזים)

בשלהי נובמבר האחרון התכנסה ועדת המכרזים של משרד ראש הממשלה כדי לאשר הקצאה של כ-860 אלף שקל בשנה (לא כולל מע"מ) לפרויקט משותף עם ארגון StandWithUs, שתורמיו יקצו סכום זהה. שיתוף הפעולה בין הצדדים, שחברי הוועדה אישרו, אמור להתקיים במהלך כל שנת 2015, עם אופציה להארכה בשנתיים נוספות. ממשרד ראש הממשלה מסרו ל"העין השביעית" כי המיזם נועד "לחזק את ההסברה הישראלית ברשתות החברתיות".

על-פי הסיכום בין הצדדים, במסגרת שיתוף הפעולה יפעיל הארגון הפרטי "חדרי תקשורת אינטראקטיביים" שיאוישו על-ידי סטודנטים שיוכשרו להפצת הסברה ישראלית ברשתות החברתיות. הפרויקט יתבסס על מודל שנוסה במהלך מבצע "צוק איתן" בקיץ 2014 ובמבצעים קודמים, שבהם עסקו "חמ"לי הסברה" שהוקמו במוסדות אקדמיים ברחבי הארץ בהפצת מסרים צבאיים וממשלתיים.

לאחר סיום מבצע "צוק איתן" זכו המתנדבים להבעת תודה מוסרטת מפיו של ראש הממשלה נתניהו, האחראי מתוקף תפקידו על פעילות מטה ההסברה הלאומי. על-פי פרוטוקול ועדת המכרזים של משרד ראש הממשלה, המיזם החדש נועד לאפשר קיום של פעילות מסוג זה גם "בעתות שגרה".

באנר שהופץ על-ידי ארגון StandWithUs במהלך מבצע "צוק איתן"

באנר שהופץ על-ידי ארגון StandWithUs במהלך מבצע "צוק איתן"

על-פי התוכנית הממשלתית, הסטודנטים שיגויסו להשתתף בתוכנית יקחו חלק בהשתלמויות תעמולה קבועות שיעביר יאיר אדי פריימן, מנהל תקשורת אינטראקטיבית וארגוני הסברה במטה ההסברה הלאומי, לצד עובדי ארגון StandWithUs. נוסף לסטודנטים הישראלים יגויסו לפרויקט גם סטודנטים מארצות-הברית ומבריטניה, שיוטסו לישראל לשם השתתפות ב"מפגשי חינוך והכשרה".

"אקטיביזם אזרחי"

מבחינת מטה ההסברה הממשלתי, משתתפי הפרויקט החדש יפיצו מסרים ממשלתיים לכל דבר ועניין, אם כי היוזמה משווקת ככזו שמטרתה לסייע בהפצה של קולות אותנטיים מקרב הדור הצעיר בישראל ובקהילות יהודיות מרחבי העולם.

מנהל מטה ההסברה הלאומי, ירדן ותיקאי (צילום מסך מתוך התוכנית "תיק תקשורת")

מנהל מטה ההסברה הלאומי, ירדן ותיקאי (צילום מסך מתוך התוכנית "תיק תקשורת")

בהודעה לעיתונות מטעם מפעילי התוכנית היא הוגדרה כ"סטארט-אפ התנדבותי" שנועד לאפשר למשתתפיו לעסוק ב"אקטיביזם אזרחי". ראש הזרוע הישראלית של ארגון StandWithUs, מייקל דיקסון, אף צוטט בהודעה לעיתונות כאומר שהפרויקט נועד לאפשר לצעירים בישראל "להשמיע את הקול שלהם ולספר את החוויות שלהם כפי שהם חווים אותם".

מנהל מטה ההסברה הלאומי, ירדן ותיקאי, נקט קו דומה והצהיר, על-פי אותה הודעה רשמית, כי "מטרת התוכנית היא להעניק לסטודנטים צעירים את הכלים, כדי שיוכלו להעביר את המסר שלהם לקהל המשתמש ברשתות החברתיות בצורה הטובה ביותר".

אף על פי כן, בפרוטוקול ועדת המכרזים של משרד ראש הממשלה, שבה מופיעים פרטים על אופן הפעלת הפרויקט, מובהר כי לגוף הממשלתי תהיה מעורבות גבוהה בקביעת המסרים שיופצו על-ידי הסטודנטים, לצד מנגנון שיאפשר לנציגי המדינה לפקח על תוכן המסרים ועל אופן הפצתם.

"מידת המעורבות של מטה ההסברה הלאומי במיזם תהיה גבוהה, לרבות קביעת מתווה האסטרטגיה והמסר ההסברתי אותו ירצו להפיץ", נכתב במסמך. "בנוסף, תוקם ועדת היגוי ברוב של נציגי משרד ראש הממשלה, לרבות מר פריימן, ייבנו מנגנונים של פיקוח ובקרה, וכן נציגי המשרד יהיו חלק מהרכב הוועדה לבחירת הסטודנטים".

* * *

לעיון בפרוטוקול הדיון שבו אישרה ועדת המכרזים המשרדית את ההתקשרות עם ארגון StandWithUs

להורדת הקובץ (PDF, 108KB)

Read this article in English