יצחק תשובה עם אליעזר פישמן, בעל השליטה בעיתון "גלובס". 7.12.07 (צילום: משה שי)

יצחק תשובה עם אליעזר פישמן, בעל השליטה בעיתון "גלובס". 7.12.07 (צילום: משה שי)

שער "גלובס", 22.12.14

שער "גלובס", 22.12.14

"גלובס", כפולה פותחת, 22.12.14

"גלובס", כפולה פותחת, 22.12.14

שער "גלובס", 23.12.14

שער "גלובס", 23.12.14

"גלובס", כפולה פותחת, 23.12.14

"גלובס", כפולה פותחת, 23.12.14

שער "גלובס" (פרט), 24.12.14

שער "גלובס" , 24.12.14 (פרט)

"גלובס", כפולה פותחת, 24.12.14 (פרט)

"גלובס", כפולה פותחת, 24.12.14 (פרט)

שער "גלובס", 25.12.14 (פרט)

שער "גלובס", 25.12.14 (פרט)

"גלובס", כפולה פותחת, 25.12.14 (פרט)

"גלובס", כפולה פותחת, 25.12.14 (פרט)

"גלובס", כפולה שלישית, 25.12.14

"גלובס", כפולה שלישית, 25.12.14

"גלובס", עמ' 8, 25.12.14

"גלובס", עמ' 8, 25.12.14

שער "גלובס", 28.12.14 (פרט)

שער "גלובס", 28.12.14 (פרט)

"גלובס", כפולה רביעית, 28.12.14 (פרט)

"גלובס", כפולה רביעית, 28.12.14 (פרט)

"גלובס", כפולה חמישית, 31.12.14 (פרט)

"גלובס", כפולה חמישית, 31.12.14 (פרט)

שער "גלובס", 4.1.2015 (פרט)

שער "גלובס", 4.1.15 (פרט)

"גלובס", כפולה פותחת, 4.1.15 (פרט)

"גלובס", כפולה פותחת, 4.1.15 (פרט)

"גלובס", עמ' 4, 4.1.15 (פרט)

"גלובס", עמ' 4, 4.1.15 (פרט)