היועץ המשפטי לממשלה יהודה וינשטיין החליט לדחות את טענות עורכי-דינו של עיתונאי "הארץ" אורי בלאו ולהעמידו לדין בגין עבירה של החזקת ידיעות סודיות על-ידי מי שאינו מוסמך לכך (בלי כוונה לפגוע בבטחון המדינה), כך הודיע היום משרד המשפטים.

לפני כארבע שנים קיבל בלאו כמה אלפי מסמכים צבאיים, מהם מסווגים ביותר, ועל בסיס כמה מהם פירסם ב"הארץ", באישור הצנזורה, כתבות תחקיר. בעקבות חקירת השב"כ נחשפה ענת קם כמקור של בלאו. קם הועמדה לדין והורשעה במסגרת הסדר טיעון באיסוף והחזקת ידיעה סודית ומסירת ידיעה סודית ללא היתר. בשנה שעברה נידונה קם ל-4.5 שנות מאסר בפועל.

להחלטת היועץ המשפטי לממשלה להעמיד לדין את בלאו קדם שימוע לעורכי-דינו של בלאו. לפי ההודעה לעיתונות שהופצה היום, החלטת היועץ המשפטי התקבלה "לאחר שנבחנו בכובד ראש טענותיהם" של עורכי-דינו של בלאו.

"הכרעה זו של היועץ המשפטי לממשלה", נכתב בהודעת משרד המשפטים, "התקבלה לאחר שהובאו בחשבון כלל השיקולים הרלבנטיים, ובהם הצורך לנקוט ריסון במדיניות האכיפה על מנת לשמר את דמותה של העיתונות בישראל כעיתונות חופשית הממלאת את תפקידה כערובה חיונית לזכות הציבור לדעת.

"חרף זאת, סבור היועץ המשפטי לממשלה – על דעת כל הגורמים המקצועיים שעסקו בפרשה: הפרקליטות, השב"כ ומשטרת ישראל – כי מקרה זה הוא קיצוני מבחינת מאפייניה החמורים של התנהלותו של בלאו, ולפיכך ההחלטה להעמידו לדין היא מחויבת המציאות".

בהמשך ההודעה מפורטת ההתנהלות של בלאו בפרשה. "בלאו החזיק, ביודעין ובאופן בלתי מבוקר, מאות ואלפי מסמכים מבצעיים, לרבות כאלה המסווגים 'סודיים' ו'סודיים ביותר', שנגנבו מפיקוד המרכז בצה"ל בידי החיילת ענת קם, והפר את חובתו – ומאוחר יותר גם את התחייבותו בפני רשויות המדינה – לחדול מלהחזיק בהם", נכתב בהודעת משרד המשפטים. "זאת עשה גם במקום שיכול היה ללא קושי למנוע את הנזק הבטחוני למדינת ישראל, גם מבלי לפגוע במקורותיו.

"פוטנציאל הנזק בהחזקתם הבלתי מאובטחת של המסמכים, כעולה מחוות דעת מקצועיות של גורמים מוסמכים שאף הוצגו במשפטה של ענת קם, היה עצום. חשיפתם, או הגעתם האפשרית של המסמכים לידי גורמים עוינים, היתה גורמת נזק לבטחון המדינה ומסכנת את חייהם של חיילי צה"ל. [...] מסמכים אלו הוחזקו בידי בלאו במחשבו הנייד האישי ובמקומות פזורים אחרים שבחר, ללא כל אמצעי בקרה או אבטחה.

"היועץ המשפטי לממשלה הגיע לכלל דעה כי בין החזקתם של מסמכים מבצעיים אלה, בוודאי שבהיקף ובכמות שבה מדובר ובהתחשב במהותם, לבין 'איסוף עיתונאי למטרות פרסום בתום לב' – אין דבר וחצי דבר".

לפי משרד המשפטים, כתב אישום נגד בלאו יוגש "בעת הקרובה".

לקריאת ההודעה לעיתונות של משרד המשפטים במלואה >>