השבוע יחל בבית-המשפט המחוזי בתל-אביב שלב ההוכחות בתביעה שהגישה עו"ד ליאורה גלט-ברקוביץ' נגד עיתון "הארץ", המו"ל עמוס שוקן, העורך שמואל רוזנר והכתב ברוך קרא, וזאת לאחר שמאמצי הצדדים להגיע לפשרה כשלו.

לפני כארבע שנים הגישה גלט-ברקוביץ' תביעה בסך 2.5 מיליון שקל, בטענה כי רשלנות מצד "הארץ" הביאה לחשיפתה כמקור לידיעה על חקירה של ראש הממשלה לשעבר אריאל שרון בפרשת סיריל קרן. בשל חשיפתה כמקור, פוטרה גלט-ברקוביץ' מהפרקליטות ונגרמו לה הפסדים כספיים כבדים, שעליהם היא תובעת פיצוי. ב"הארץ" דוחים את טענת הרשלנות ועומדים על כך שנהגו כשורה.

לפני כחודש, לקראת שלב ההוכחות, הגישו הנתבעים התנגדות לתצהיר שהגישה גלט-ברקוביץ' לבית-המשפט. בין היתר ביקשו הנתבעים מבית-המשפט להורות על מחיקת סעיף בתצהירה של התובעת שבו היא טוענת כי העיתונאי משה נוסבאום, הכתב לענייני משטרה של "חדשות 2", הוא שמסר לידי חוקרי המשטרה את טיוטת הבקשה לחיקור דין של אריאל שרון. לחלופין ביקשו הנתבעים לקבוע כי טענה זו בתצהיר אינה מבוססת על ידיעתה האישית של גלט-ברקוביץ' ולא תשמש ראיה לנכונותה.

בעבר נפוצו הערכות שונות באשר לזהות האדם שהעביר למשטרה את המסמך. האיש כונה על-ידי צוות החקירה "נשר" והיה לו תפקיד מכריע בפרשה. חוקרי המשטרה השתמשו במסמך כדי לבסס את החשדות נגד ברקוביץ', והציגו אותו בפניה במהלך חקירתה. "זה הדף, צילום של מה שהודלף. הגענו אליו", אמר חוקר המשטרה לגלט-ברקוביץ', על-פי תמלילי החקירה שצורפו לתצהירים שהוגשו לבית-המשפט. "את זה קיבלנו מהתקשורת", ציין והציג בפניה את העדות המחשידה, תוך שהוא משווה אותה למסמך שהיה ברשות גלט-ברקוביץ'.

"עוד פרט קטן", אמרו החוקרים, "יש פה חלק מהמסמך. עמודים חמש, שש וחצי שבע? [...] ראית איפה הוא נחתך? [...] אלה עמודים שלא היו עליהם הערות. עכשיו במקום שהיתה הערה הוא נחתך. בנוסף [...] את רואה את הסימנים פה? [...] סימני החירור? [...] זה של המסמך שהיה אצלך ונתת לנו. יש לך הסבר הגיוני למה שראית פה?".

"אין לי הסבר", השיבה גלט-ברקוביץ, "אני לא יכולה לתת לך הסבר על דבר שאני לא עשיתי". בהמשך החקירה, בין היתר לאחר שהוצגו בפניה פלטי השיחות הטלפון שלה עם ברוך קרא ביומיים שקדמו לפרסום, הודתה במעשה.

הנתבעים בתביעה שהגישה גלט-ברקוביץ' אינם מכחישים שהעבירו את המסמך למשה נוסבאום כדי שיכין ידיעה על הפרשה למהדורה הטלוויזיונית, אך כופרים בטענה כי הוא זה שהעביר את המסמך הלאה, לידי המשטרה. יצוין כי נוסבאום עצמו אינו נמנה עם הנתבעים במשפט זה.