עודד שחם, שופט בית-משפט השלום בירושלים, דחה הבוקר את תביעת הדיבה שהגישו מתנחלים מהיישוב הר-ברכה נגד העיתונאי גדעון לוי, הצלם מיקי קרצמן ומו"ל "הארץ" עמוס שוקן, זאת בעקבות הצהרת בא-כוחם של הנתבעים כי בכתבה עצמה "לא היתה כל התייחסות לאגודה השיתופית ברכה ולמי משאר התובעים" וכי "לנתבעים אין מידע לגבי האדם הספציפי שביצע את המתואר בכתבה".

התביעה, שהגישו האגודה השיתופית ברכה וארבעה מתושבי ההתנחלות, באה בעקבות רשימה שפירסם לוי במדור "אזור הדמדומים" לפני כשנתיים, ובה תיאר התנכלויות של תושבי ההתנחלויות יצהר וברכה לתושבי הכפר הפלסטיני הסמוך, בורין. בין היתר כתב לוי על השחתת עצים והשלכת בקבוקי תבערה לעבר הכפר.

בכתב התביעה שהגישו אנשי ברכה הוכחש מכל וכל "ביצוע הפעילות המוזכרת בכתבה" ונטען כי "בידי הנתבעים לא מצוי אפילו בדל של ראיה לטענות הקשות שהועלו על-ידיהם". התובעים דרשו 100 אלף שקל כפיצוי על הוצאת לשון הרע, וכן התנצלות בולטת בעיתון ומחיקת הכתבה מאתר "הארץ".

בסופו של דבר ייאלצו התובעים להסתפק בהצהרה לעיל, כפי שנמסרה לפרוטוקול בית-המשפט על-ידי בא כוחם של הנתבעים. פיצוי כספי לא יקבלו וגם לא התנצלות בולטת על גבי דפי עיתון "הארץ" או מחיקת הכתבה מאתר "הארץ". "זה מספק אותנו", אומר עו"ד דורון ניר-צבי, בא-כוחם של התובעים. "משמעות ההצהרה היא שגדעון לוי כתב בלי שהיה לו מידע", הוא אומר.

עו"ד מיבי מוזר, המייצג את הנתבעים, אמר בעבר ל"עין השביעית" כי אין עילה לתביעה משום ש"אגודת ברכה, האגודה התובעת, אינה נזכרת בכתבה, וגם שמות האנשים אינם נזכרים בכתבה". בחוק איסור לשון הרע בישראל, הזכיר באותה הזדמנות, נכתב כי "לשון הרע על חבר בני-אדם או על ציבור כלשהו שאינם תאגיד דינה כדין לשון הרע על תאגיד, אלא שאין בה עילה לתובענה אזרחית או לקובלנה, ולא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף זה אלא על-ידי היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו".

עו"ד ניר צבי החזיק בדעה כי התבטאות כלפי קהילה כה קטנה כמו ההתנחלות ברכה יכולה להיות בסיס לתביעת לשון הרע כוללנית, אך השופט שחם נצמד ללשון החוק, המליץ לבא-כוחם של הנתבעים להצהיר שלוי לא התייחס לתובעים, ולאחר שהצהרה זו ניתנה קבע כי דין התביעה להידחות.