למעלה: מנכ"ל רשות השידור יוני בן-מנחם; למטה: ראש המחלקה התיעודית איתי לנדסברג (צילומים: יואב ארי דודקביץ' ו"העין השביעית")

למעלה: מנכ"ל רשות השידור יוני בן-מנחם; למטה: ראש המחלקה התיעודית איתי לנדסברג (צילומים: יואב ארי דודקביץ' ו"העין השביעית")

"לגישתי, וכן לגישת מנהלים בכירים ברשות השידור, על רשות השידור לפעול לרענון שורותיה, לרבות ובפרט לאור העובדה כי ענייננו בשוק התקשורת, שהינו שוק תחרותי, דינמי, ואשר מעצם היותה שידור ציבורי (בשונה משידור מסחרי), נדרשת רשות השידור במאמצים יתרים על מנת לשמור על קהל הצופים והמאזינים", כך כותב מנכ"ל רשות השידור, יוני בן-מנחם, בתצהיר שהגיש בשבוע שעבר לבית-הדין האזורי לעבודה בירושלים. תצהירו של מנכ"ל הרשות צורף לתשובת רשות השידור לפנייתו של איתי לנדסברג, שביקש מבית-הדין לקבוע כי הוא הזוכה במכרז לתפקיד ראש המחלקה התיעודית.

לפני כשבועיים הוציא בית-הדין צו ארעי שלפיו רשות השידור לא תפע לאייש את משרת ראש המחלקה התיעודית עד לדיון במהלך הזה. בכך נענה חלקית לבקשה שהגיש לנדסברג, ראש המחלקה הנוכחי, באמצעות עו"ד רונית וולף. לנדסברג תיאר בבקשתו את נסיבות אי-זכייתו בתפקיד בשני מכרזים שנערכו לאחרונה, וזאת, לדבריו, בשל החלטה מראש שלא לאפשר לו להמשיך בתפקידו. רשות השידור, טען לנדסברג, "גמרה בדעתה, עוד עובר לקיום המכרז הפנימי, [להעביר אותי] מביצוע תפקיד זה באמצעות עריכת מכרזים בהם נפלו פגמים רבים ובלתי נסבלים [...]".

לפי לנדסברג, מעיון בפרוטוקול ועדת הבוחנים למכרז שנערך בתחילת פברואר לתפקיד ראש המחלקה עולה כי הבוחנים ציינו שתי נזיפות משמעתיות שקיבל בעבר, בשנת 2002 ובשנת 2008, אך התעלמו לחלוטין מכישוריו, נסיונו וההערכה שהוא זוכה לה ברשות ומחוצה לה.

בסופו של דבר ציינו הבוחנים כי "הוועדה פגשה שלושה מועמדים לתפקיד והתרשמה כי שתיים מהן אינן מתאימות לכהן בו בעיקר בשל חוסר ניסיון ניהולי. היות ונותר למעשה מועמד רלבנטי אחד מוערך – מר איתי לנדסברג, מבקשת הוועדה לבחון את מועמדותו מול מועמדים נוספים פנימיים וחיצוניים, ולפיכך מחליטה להוציא את המכרז לפנימי/חיצוני, בו יוכל מר לנדסברג להשתתף". לדבריו, החלטה זו היתה בלתי סבירה בעליל ועל בית-הדין לקבוע כי זכה במכרז.

על אף שהפסיד במכרז זה, ניגש לנדסברג למכרז הנוסף, הפנימי/חיצוני, שערכה הרשות. בפרוטוקול מכרז זה, מציין לנדסברג, נכתב כי "הוועדה קיבלה את דעת המנהל הישיר, מנהל הטלוויזיה והמנכ"ל בצורך של רענון, ומאחר ואף אחד מהמועמדים האחרים לא הרשים את הוועדה כי ביכולתו להוביל את המחלקה באתגרים בהם היא ניצבת בשנים הבאות, הרי שממליצה הוועדה להמליץ בפני מוסדות הרשות להקים ועדת איתור לתפקיד".

לטענת לנדסברג, דעת המנהלים במקרה זה היא "דעה מוזמנת", שנועדה לטרפד את זכייתו. לדבריו, "דרישת הרענון' החדשה לא זו בלבד שלא הופיעה במסגרת הקריטריונים הנדרשים למכרז לצורך המשרה המיועדת, אלא שבמשך העשור האחרון כלל לא הועלתה על-ידי אותם מנהלים של המשיבה אשר האריכו מעת לעת את ביצוע התפקיד בפועל על-ידי המבקש".

לנדסברג קובל על אי-סבירות קיצונית מצד הרשות, שקיבלה החלטה "מוזמנת ומתוזמרת מראש". כמו כן מציין לנדסברג כי הרשות נוהגת כלפיו בחוסר הגינות ויושר ומנכ"ל הרשות, יוני בן-מנחם, מתעמר בו, כפי שהתעמר בו קודמו בתפקיד, מרדכי שקלאר.

בתשובת הרשות, שהוגשה באמצעות עו"ד יונתן פסי ועו"ד סיגל הורוביץ, נכתב כי "ועדת המכרזים לא בחרה במשיב ואינה מחויבת לבחור בו רק משום שהינו עונה על תנאי הסף". לפי הרשות, היא רשאית, "במסגרת הפרוגרטיבה הניהולית המוקנית לה, לשקול אפשרות איוש המשרה על-ידי מועמדים חדשים על מנת לרענן את לוח השידורים ורוח מחלקת תוכניות התעודה ותוכניות האומר, הגם אם הדבר אינו נושא חן בעיני המבקש". הרשות מזכירה כי מדובר בתפקיד שנועד לתקופה קצובה, וכי לנדסברג מכהן בו זה תשע שנים, השקולות לשלוש קדנציות רצופות.

בהמשך התשובה נטען מטעם הרשות כי "רענון מחלקת התעודה ותוכניות האומר הינו שיקול לגיטימי, ענייני ומקצועי, אשר המשיבה רשאית לשקול עת הינה מבקשת לאייש במינוי קבוע את התפקיד. [...] המדובר בשיקול ולא ב'קריטריון', ו'רענון' אינו תנאי סף אשר צריך להופיע בתנאי המכרז". בנוגע לטענה בדבר התנכלויות מצד ההנהלה, הרשות משיבה כי לנדסברג "סבור כי כל החלטה – בכל תחום ותחום – שאינה לרוחו הינה 'התנכלות'".

"מדיניותי הינה", כותב מנכ"ל הרשות בן-מנחם בתצהירו, "כי רענון ו'הזרמת דם חדש' הינם צורך חיוני ברשות השידור". לפי בן-מנחם, בדיון שנערך במסגרת המכרז השני, סבר מנהלו הישיר של לנדסברג, מנהל התוכנית יואב גינאי, "כי הגם שהמבקש יכול להיות מפיק מעולה ודוקומנטריסט מעולה, המדובר בתפקיד שוחק".

בינתיים, לדרישת בית-הדין, הקפיאה הרשות הליכי מכרז פנימי שני שהוציאה לצורך איוש התפקיד. חרף הפסילות העקרוניות של לנדסברג בשני המכרזים האחרונים, מדגישה הרשות בפני בית-הדין ש"המבקש רשאי ומוזמן להגיש מועמדות למכרז הפנימי השני".

בשבוע הבא אמור להתקיים דיון בתיק.

10995-06-12