"ראשים נערפים במערכת", כתב באחת התגובות ניר חסון, שבכתבתו שולבה המפה התקולה. בגרסה המקוונת תוקנה הטעות.