"הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דייוויד גילה, אישר היום (30.4.14) את רכישת העיתון 'מקור ראשון' ופעילות האתר nrg על-ידי 'ישראל היום', וכן את רכישת העיתון 'מעריב' על-ידי 'ג'רוזלם פוסט'", נמסר בהודעה לעיתונות ששלח היום דובר הרשות להגבלים עסקיים.

"עסקאות המיזוג הונחו על שולחנו של הממונה לאחר שהחברה המפעילה את העיתונים 'מקור ראשון' ו'מעריב' ואת אתר nrg נקלעה לקשיים כלכליים, המסכנים את קיומו של העיתון, בעקבותיהם הורה בית-המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט דוד מינץ) על מתן צו הקפאת הליכים ועל מינוי נאמן. במסגרת זאת אישר בית-המשפט המחוזי את רכישת 'מקור ראשון' ו-nrg על-ידי 'ישראל היום', ואת רכישת 'מעריב' על-ידי 'ג'רוזלם פוסט'.

הפגנת עובדי "מקור ראשון", 29.4.14 (צילום: יונתן זינדל)

הפגנת עובדי "מקור ראשון", 29.4.14 (צילום: יונתן זינדל)

"הממונה מוסמך להתנגד למיזוג מקום בו מתעורר חשש סביר לפגיעה משמעותית בתחרות או לפגיעה בציבור בהיבטים של רמת מחירים, איכות או כמות. בדיקת עסקאות המיזוג לא העלתה חששות כאמור שמצדיקים התנגדות אליו במסגרת חוק ההגבלים העסקיים.

"בדיקת הממונה העלתה כי בעוד 'ישראל היום' הוא עיתון יומי בעל תפוצה רחבה, הפונה לקהל יעד רחב ומחולק בחינם, 'מקור ראשון' נמכר תמורת מחיר משמעותי באופן יחסי, בעיקר בסופי-שבוע, בהיקף מוגבל יחסית, לקהל קוראים מובחן ונבדל. עוד העלתה בדיקת הממונה כי חלק הארי של קוראי 'מקור ראשון' נחשף ממילא לעיתון 'ישראל היום'. בהתאם, נמצא כי התמריץ של 'ישראל היום' להשפיע לרעה על התכנים של 'מקור ראשון' אינו מובהק מספיק.

אלי עזור (צילום: משה שי)

אלי עזור (צילום: משה שי)

"עוד מצא הממונה כי עיכוב משמעותי נוסף בהכרעת השאלה מי ירכוש את העיתון מקים חשש להמשך קיומו, ועל כן חשש לפגיעה בציבור הצרכנים הרוכש אותו. בהתאם, נמצא כי אין חשש לפגיעה בתחרות או לפגיעה בציבור הקוראים או המפרסמים בהיבטים הנ"ל. בנוסף, היקפי הפעילות של אתר nrg ואתר 'ישראל היום' באינטרנט מוגבלים יחסית, ועל כן נמצא כי רכישת nrg על-ידי 'ישראל היום' אינה מעוררת חששות כאמור.

"באשר למיזוג בין 'ג'רוזלם פוסט' ל'מעריב', התמקדה בדיקת הממונה בזיקה שתיווצר בין העיתון 'מעריב' לעיתונים 'סופהשבוע' ו'ישראל פוסט', הנמצא בקשרי בעלות עם 'ג'רוזלם פוסט'. הבדיקה העלתה כי חלקם המצרפי של 'מעריב' ושל 'סופהשבוע' ו'ישראל פוסט' בתחום העיתונות קטן יחסית, וכי קיימים מתחרים גדולים ומשמעותיים אחרים בתחום. בהתאם נמצא כי השפעת המיזוג על התחרות היא זניחה, ועל כן ראה הממונה לנכון לאשר את המיזוג".

להורדת הקובץ (DOCX, 38KB)