רשות המסים נסוגה מבקשתה לקבל לידיה באופן גורף את כל חומרי הגלם שאספה מערכת התוכנית "עובדה" במסגרת תחקיר על תופעת תיירות המרפא. מוקדם יותר החודש התייצבו חוקרים מטעם רשות המסים במערכת "עובדה" בתל-אביב כשבידם צו חתום על-ידי שופט, המורה על מסירת "גיבוי מלא של כל החומרים הגולמיים, קרי, החומרים טרם עיבודם וכשהם אינם ערוכים, באמצעותם הוכן התחקיר והופקה התוכנית בעניין 'תיירות המרפא בישראל'".

במערכת "עובדה" סירבו לדרישה יוצאת הדופן. עורך התוכנית, איל גונן, הגדיר את הדרישה כ"פגיעה במרחב הפעולה העיתונאי"; מסירת חומרי הגלם במלואם עלולה לפגוע בחיסיון העיתונאי ולחשוף את מקורות המידע שבהתבסס עליהם הוכן תחקירם של שרית מגן וניר שחק – תחקיר שבעקבותיו הוחלט ברשות המסים לחקור את התנהלותם של הרופאים צבי רם, יוסי פז ושלומי קונסטנטיני.

היום (19.3.14), בתום משא-ומתן בין הצדדים, הודיעה רשות המסים לבית-משפט השלום בראשון-לציון כי החוקרים החליטו לצמצם את היקף החומר שהם מבקשים לקבל לידיהם: במקום לקבל את כל חומרי הגלם שנאספו במסגרת הכנת התחקיר – מצולמים, כתובים ואחרים – תסתפק רשות המסים בקטעי הווידיאו שבהם צולמו בסתר שלושת הרופאים העומדים במרכז החקירה, בתוספת תמלול של אותם קטעים.

מהקטעים הללו, הוסכם בין הצדדים, יוסר כל פרט שלדעת מערכת "עובדה" עלול לפגוע בחיסיון העיתונאי – וזאת "על-פי שיקול דעתה הבלעדי", כהגדרת בא-כוחה של רשות המסים, עו"ד איתי שוורץ. על-פי רשות המסים, ההסכמות המפורטות בהודעה שהוגשה לבית-המשפט מקובלות על נציגי "עובדה", עורכי-הדין נועה גבע ומודי שרפסקי ממשרד ארדינסט–בן-נתן.

את החומרים המנופים תידרש מערכת "עובדה" להעביר לידי חוקרי רשות המסים בתוך חמישה ימים.

11483-03-14