המכתב שמוען לאנשי קול-ישראל במערכת בתל-אביב ובו ההוראה לבטל את הפתיחים האישיים בתוכניות (לחצו להגדלה)

המכתב שמוען לאנשי קול-ישראל במערכת בתל-אביב ובו ההוראה לבטל את הפתיחים האישיים בתוכניות (לחצו להגדלה)

פרוטוקולים המתעדים שתי ישיבות מליאה שעסקו בשיבוץ מנחם בן כמנחה לצד קרן נויבך בתוכנית "סדר יום" של רשת ב' הועברו באחרונה לעמותת הצלחה, בעקבות פנייתה לממונה על חוק חופש המידע ברשות השידור (על הקושי לקבל מידע מרשות השידור ראו כתבה נפרדת). מן הפרוטוקולים עולה תמונה מטרידה ביותר של התנהלותה של הנהלת רשות השידור הנוכחית, וביקורת חריפה מצדה של המליאה הציבורית שמונתה לפקח עליה. אחד הקווים המוזרים ביותר באותה תמונה הוא סיפורו של "מכתב מזויף" שנשלח, או לא, על-ידי מנהל קול-ישראל.

מנהל הרדיו, ד"ר מיכאל (מיקי) מירו, טען בישיבת מליאת רשות השידור מאוגוסט השנה כי כאשר נכנס לתפקידו, התנהל נגדו "קמפיין של סותם פיות". לדבריו, "נאמרו עלי הרבה דברים, שנתתי הוראות לא לתת פתיחים אישיים, אגדות לבית פורסייט, סליחה שאני אומר את זה בלשון כל-כך בוטה, והסברתי את זה לאנשים והמשיכו. הקמפיין ניזון גם מבפנים ואני לא נכנס מי, אבל היתה הזנה של הקמפיין הזה, כי זה חזר כל הזמן על-ידי אותם עיתונאים שמסקרים גם היום, גם אז, חזרו והדגישו שאני נתתי הוראה לירון דקל, לאריה גולן, לקרן נויבך, אתם רואים, אני שם את הסדר, מערבב אותו, ולאסתי פרז, לכולם, נתתי הוראה לא להגיד דברים אישיים בתוכנית".

מירית הושמנד, עורכת תוכניתה של נויבך, אמרה למירו כי אכן קיבלה מכתב רשמי בשמו (הושמנד טענה כי מירו היה חתום על המכתב; בפועל המכתב יצא בשמו של מירו, אולם חתום עליו מנהל רשת ב' דאז, מוטי אמיר, הכפוף למירו).

"לצורך השאלה שלך, המכתב שראית היה מכתב מזויף", השיב לה מירו. "וכשאומר לך מנהל הרדיו שלא היו דברים מעולם, אז הגיע הזמן שתכבדי את מה שאומרים. הוא לא חתום על ידי, הוא חתום על ידי?". הושמנד ענתה כי "זה מעטפה של רשות השידור", אולם מירו קטע אותה במלים, "תרגיעי, כמו שאומרים".

בשיחה עם "העין השביעית", נזכר אמיר כי ביולי 2011 מירו אכן זימן אותו ללשכתו והעביר לו שורה של הנחיות חדשות, בין היתר בנוגע לביטול הפתיחים האישיים בתוכניות הרדיו. "שאלתי אותו איך הוא עושה דבר כזה, והוא אמר לי, 'זאת הנחיה של הוועד המנהל'", אומר אמיר. לדבריו, בעודו יוצא מן הפגישה נוכח לדעת כי על לוח המודעות במערכת בירושלים כבר תלוי מסמך עם אותן ההנחיות שקיבל זה עתה ממירו, וזאת בחתימתו האישית של מנהל חדר החדשות דאז, ומנהל רשת ב' כיום, יאיר קורן. גם במסמך זה נכתב כי על-פי "הנחיה של מנהל הרדיו", "הפתיחים של המגישים – מבוטלים".

כיוון שאנשי המערכת בירושלים קיבלו את ההוראות, ממשיך אמיר, הסתפק בכך שווידא כי גם במערכת בתל-אביב מודעים להנחיות החדשות מטעמו של מירו. אמיר מספר שיצר קשר עם ראש המערכת בתל-אביב, יעקב בלסנבוים, וביקש ממנו להעביר את ההנחיות החדשות. לדבריו, בלסנבוים חיבר מכתב ותלה אותו במערכת התל-אביבית של קול-ישראל. תחת הכותרת "הנידון: שינויים", נכתב בשמו של אמיר כי "על-פי הוראת מנהל הרדיו, אין יותר כותרות אישיות בפתיחת תוכניות האקטואליה והתוכניות האישיות".

המכתב שנשלח לעובדי המערכת בירושלים (לחצו להגדלה)

המכתב שנשלח לעובדי המערכת בירושלים (לחצו להגדלה)

בישיבת המליאה מאוגוסט האחרון, בעקבות הטענה של מירו כי המכתב שנשלח בהוראתו היה מזויף, אמרה חברת המליאה וופא זועבי פאהום: "עולה פה משהו נורא", אך לפני שהמשיכה קטע אותה יו"ר הרשות אמיר גילת וביקש ממנה לאפשר למירו לסיים את דבריו. בתשובה לשאלת הושמנד מדוע לא פנה למשטרה אם חשב שהמכתב זויף השיב מירו: "אני לא מנהל פה דיון בבית-משפט".

מירו סירב להתייחס לטענות אמיר.