מתוך פסק הדין

בית משפט השלום תל אביב-יפו פ 003635/02

בפני: כב' השופט דניאל בארי

תאריך: 14/09/2004

בעניין: מדינת ישראל
המאשימה
נ ג ד
1 . רשת שוקן בע"מ
2 . ורשבסקי יוסף
3 . גילת גיל
4 . "מעריב" הוצאת מודיעין בע"מ
5 . קלינפלד רון
6 . אלכסנדר דורון
7 . ידיעות אחרונות בע"מ
8 . שפירא רונן
הנאשם/ים

נוכחים: ב"כ התביעה: עו"ד יהודה בלבן
נאשמים 1,2,3,7,8 ע"י עו"ד פז מוזר ו- עו"ד שירה בריק
נאשמים 4,5,6 על ידי עו"ד ארדינסט ו- עו"ד יהודית אגטשטין

[...]

3. כתב האישום מייחס לכל הנאשמים עבירה של פרסום מתן שרותי זנות בניגוד לסעיף 205 ג (א) לחוק. נאשמים 1,2,3 מואשמים כי החל מ 26/10/00 ובכל שבוע שלאחריו עד 10/6/01 פרסמו בעיתון העיר פרסומים בדבר מתן שירותי זנות. התביעה טוענת כי מדובר ב "כ 30 אישומים".

נאשמים 4,5, ו - 6 מואשמים כי בכ "250" הזדמנויות בין מאי 1999 ועד 20/7/00 (נאשם 6 עד יוני 2000) פרסמו מידי יום בעיתון מעריב, פרסומים בדבר מתן שרותי זנות. נאשמים 7 ו - 8 הואשמו כי בכ - "500" הזדמנויות בין 1999 ל - 27/1/02 פרסמו מידי יום בעיתון ידיעות אחרונות הכולל את לוח ידיעות אחרונות מודעות בדבר מתן שרותי זנות.

4. כל הנאשמים כפרו בעבירות המיוחסות להם בכתב האישום.

[...]

54. בהקלטה שנערכה ביום 6.6.01 (ת/6 ו- ת/6א) למספרי טלפונים שהופיעו במודעות "לוח העיר" מיום 18.1.01 עלה כי בשתי שיחות שנענו הוצעו לשוטרים תמורת כסף שרותי זנות מלאים.

55. מזיכרון דברים שערך החוקר רס"ר קובי בסון עולה כי הוא התקשר למספרי טלפון שהופיעו במדור נשוא הדיון בעיתון ידיעות אחרונות ביום 19.1.00. בשתי שיחות הוצעו לו שירותי זנות תמורת 200 ₪. כשהחוקר הציג עצמו כאיש משטרה הדוברים בצד השני של הקו לא שיתפו פעולה וניתקו את השיחות.

56. מתמלול קלטת מיום 6.11.01 (ת/13) עולה כי בשתי שיחות שקוימו למספרי טלפון שהופיעו האחד בידיעות אחרונות והשני במעריב, הוצעו לשוטר שירותי זנות תמורת כסף.

[...]

מר פישלר צירף לתלונתו את עיתוני העיר מתאריכים 13.9.01, 20.9.01, 11.2.01, 2.11.00 ו- 26.10.00.

ביום 13.9.01 הופיעו מודעות רבות בנוסח דומה לאלה המפורטים להלן:
"ישראלית מדהימה מארחת ברמה"
"מלכה חתיכה מארחת בדירתה"
"קוקסינלית מיוחדת ויפה בדיסקרטיות מוחלטת".

ביום 20.9.01 פורסמו מודעות באותו עיתון בדומה לאלה המפורטים להלן:
"אורנה דוגמנית יפיפייה מארחת"
"צעירה יפיפייה מארחת בדיסקרטיות + סרטים בדירתה"
"מדהימה מארחת בדירת סטודיו"
"ישראלית מדהימה מארחת ברמה".

גם במועדים האחרים פורסמו מודעות דומות או זהות לאלה שצוינו לעיל.

[...]

ביום 3.3.02 צולמו בבית אריאלה העמודים הרלוונטיים של שלושה עיתוני ידיעות ושל חמישה עיתוני מעריב (ת/8). גיליונות ידיעות אחרונות הם מ- 19.1.2000, 31.1.2000 ו- 1.2.2000. גיליונות מעריב הם מ- 26,27,31.1.00 ו- 5,11.11.01.

לדוגמא ממודעות בידיעות אציין:
"אמיתי פצצה חלומית! נועזת וחושנית מארחת + סרטים"; "מארחת באהבה כשתראה תסתנוור כשתחוש תסתחרר"; "שוברת הלבבות מארחת באקסקלוסיביות".

דוגמאות מעיתון מעריב:
"טובות השתיים מהאחת לאירוח דאבל מרגש"; "חדש לאירוח מיוחד ומושלם ללא אכזבות בדיסקרטיות"; "דוגמנית יפהפייה ברמה בינלאומית לעיסוי משגע".

[...]

גרסאות הנאשמים

73. בהודעתו במשטרה מיום 17.6.2001 (ת/4) מסר נאשם מס' 2 יוסף ורשבסקי את הפרטים הבאים:
הנאשם ציין כי הוא מנהל רשת שוקן קרוב ל- 7 שנים וממונה על גיל גילת שהוא מנהל עיתון העיר.
העד הוסיף כי הוא אינו יודע פרטים על המודעות המתפרסמות בעיתון והוסיף:

"... מה שידוע לי שאנחנו עובדים בגבול החוק ואנחנו לא מפרסמים דבר לא חוקי...".

העד גם מסר כי לא ידוע לו שניתן להזמין שירותי מין דרך מודעות אלה.

74. בעדותו בבית המשפט מסר נאשם זה את הפרטים הבאים:

א. העד מסר כי היה מנכ"ל שוקן וכן מקומוני שוקן בשנים 2000-1999העד ציין כי הוא אינו אחראי על התכנים של המודעות.

ב. בהמשך מסר העד: "לא ידעתי על התיקון בחוק ועל עבודת ועדת החוקה של הכנסת... אני ממש לא זוכר אם הגיע לידיעתי שסוג מסוים של מודעות צריך להפיץ בנפרד אני לא ידעתי שחוק כזה עבר...".

ג. בהמשך הוסיף נאשם 2: "... אני לא יודע שהיו מפרסמים שירותי מין. אין אצלנו שירותי זנות. כשאני מקבל מסמך על חוק כזה או אחר אני מעביר למנהלים ודורש לעבוד לפי החוק... אני מניח שגם במקרה זה פעלתי כך...".

ד. לשאלת התובע מסר העד כי לא ידע שהעיתון מפרסם שירותי ליווי ולא ידע שבעיתונים יש מודעות על שירותי ליווי. בהמשך שוב לשאלת התובע מסר העד: "... זמן קצר לפני החקירה קבלתי איזה מכתב בהקשר לחוק והעברתי למנהלים ובקשתי מהם לעבוד לפי החוק. למיטב ידיעתי זה היה מכתב מהיועץ המשפטי של הרשת...".
בהמשך לא שלל העד כי המכתב הגיע אליו בשנת 1998 אך טען כי אינו זוכר את תוכנו.

ה. העד נשאל ע"י התובע מדוע מסר במשטרה כי מודעות כאלה קיימות בעיתון 7-8 שנים, והשיב כי בתשובתו לחוקר לא התכוון למודעות ליווי אלא למדור "תן וקח".

[...]

בעדותו בבית המשפט מסר נאשם 5 את הפרטים הבאים:

א. הנאשם ציין כי כיהן תחילה כמשנה למנכ"ל ובשנת 2000 מונה למנכ"ל משותף של עיתון מעריב. בתקופה ששימש כמשנה למנכ"ל מחלקת המודעות היתה כפופה לו.

ב. לעניין המודעות נשוא תיק זה מסר העד: "...לגבי מודעות עם גוון מיני, אספנו את כל אנשי המכירות לתדריך אצל היוהמ"ש. אני לא הייתי נוכח בפגישה. מדובר ב- 5000 עובדים, שהיו כפופים אלי... היוהמ"ש תדרך את מנהל מחלקת המודעות עם העובדים שלו, אנחנו נתבקשנו ע"י העורך לוודא עם מנהלי המחלקות שכולם יהיו נוכחים...".

ג. בהמשך לשאלה אם היה מודע למדיניות השיב העד: "ישבתי עם בלייך (היועץ המשפטי – ד.ב.) ומר ארז על מנת להחליט על מדיניות שארז הנחה, שבלייך ייתן תדריך לאנשי המכירות, ושעובד בכיר יעשה הגהה למודעות.
אני לא הייתי מודע ולא התעמקתי בנושא, לא הייתי מודע לויכוחים, הייתי מודע לזה שמר בלייך חושב שההנחיות הם לא ברורות ולא ברור לו מה מותר ומה אסור. הוא מפרש את הדברים כפי שהוא פירש. סיכמנו בישיבה כי מר בלייך יפנה ליועמ"ש על מנת שיעביר לו את הפרשנות שלו...".

ד. בחקירה נגדית מסר העד כי ההכנסות ממודעות אלה זניחות וכי היו מפסיקים לפרסמן לו ידעו שהן בניגוד לחוק. לשאלת התובע ציין העד כי היועץ המשפטי הוציא חוות דעת בעניין מודעות אלה והם פעלו בהתאם לחוות הדעת. העד חזר וציין כי הוא לא עסק בתוכן המודעות.

[...]

לאור הדברים שכתבתי עד עתה, השאלה שיש להשיב עליה הינה האם יש במודעות שפורסמו ע"י הנאשמות 1, 4 ו- 7, משום פרסום של שרותי זנות:
"אהבה בשלושה, החתיכונת מפנקת והפצצונת מלטפת"
"... מוכנות להתארח בביתך 24 שעות או במלון 24 שעות ביום, נועזות ומגשימות פנטזיות".
"חדש בגן עדן לאירוח בלתי נשכח"
"אירוח קסום ברמה גבוהה + מיקום"
"כושית אמריקאית שמנה מארחת + מיקום"
"לבנה, ברזילאית, כושית, רקדנית חמודה מארחת בדירתה המפוארת"
"ונוס דו מינית מארחת"

ניתן להרבות בדוגמאות משלושת העיתונים, כמעט אין קץ, אך אין תועלת בכך. השאלה היא אם עולה ממודעות אלה, כי הן מציעות שירותי זנות.
מסקנתי בעניין זה הינה, שברור לחלוטין כי מודעות אלה מציעות שימוש בגוף האדם (אישה), לשם סיפוק תאווה מינית, תמורת תשלום.
כאין המקום לציין כי, לא מצאתי שהמודעות בענין שיחות אירוטיות הן מודעות המציעות שירותי זנות. שירותי זנות מחייבות מגע פיזי כלשהו ואלמנט זה אינו קיים בשיחות אלו.

143. שימוש בשמות קוד במקום השם המפורש של זנות, נעשה לאורך שנים והדברים אף מצאו ביטויים בפסיקה וכן במאמרים ובספרים שנכתבו. הזנות לבשה ופשטה צורות. היא הפכה ל"מכון עיסוי", ל"ליווי" ל"אירוח", ויש להניח שימצאו קודים נוספים.

144. מקומן של המודעות בעיתונים, בצמוד לשיחות ארוטיות, תוך ציון שזה "למבוגרים בלבד", ואף הוספת הערה כי לא יתקבלו מודעות המציעות שירותי זנות, כל אלה מצביעים על מודעות לגבי מהותן האמיתית של המודעות, והטענה כי לא מוזכרות במודעות באופן מפורש מתן שרותי זנות תמורת אתנן, אינה יכולה לסייע.

[...]

לאחר שבחנתי את מכלול הראיות ונתתי דעתי לטיעוני הצדדים, הגעתי לידי מסקנה כי התביעה הוכיחה במידת הוודאות הדרושה במשפט פלילי את העבירות המיוחסות לנאשמים 1, 2, 3, 4, 5, 7, ו- 8 והנני מרשיע אותם בעבירות אלה.

ניתן היום כ"ט באלול, תשס"ד (14 בספטמבר 2004) במעמד הצדדים.

דניאל בארי, שופט

לקריאת פסק הדין המלא