מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש) רסס - הכל

09.01.2024
20.12.2023