במפה בראש דו"ח אפריל 2014 של מתאם הפעולות בשטחים מכונה אזור יהודה ושומרון "איו"ש" ואזור רצועת עזה מכונה "חמא"ס".

רצועת עזה מוצגת כ"חמא"ס" בדו"ח מתאם הפעולות בשטחים לאפריל 2014

רצועת עזה מוצגת כ"חמא"ס" בדו"ח מתאם הפעולות בשטחים לאפריל 2014

דרך איתמר שאלתיאל