רסס חיים אריאב

עסקן וחבר כנסת. ממייסדי עיתון "הבוקר" וחבר הנהלה. שימש כמזכ"ל הסוכנות היהודית בירושלים, מנכ"ל התאחדות האיכרים, ראש חבר המועצות המקומיות וחבר כנסתראו הרחבה