המסלול לשיווק ופרסום בחוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב רסס - "העין השביעית"