רסס דווקא

כתב-עת ספרותי המוקדש ל"ארץ יידיש ותרבותה". גיליון ראשון של כתב-העת הופיע ביולי 2006 ראו הרחבה