רסס בינתיים

שמו הזמני של העיתון "מלחמתנו" בתקופה שבין כסלו לטבת שנת תש"ו. ב-1946 נקבע שמו ל"בטרם". שינויי השם נצרכו כדי להתמודד עם תקנות הצנזורה של שלטון המנדט הבריטיראו הרחבה