רסס בזכות המבוכה ובגנות הטיח

כותרת סדרת מאמרים שכתב ברל כצנלסון ושהתפרסמו בעיתון "דבר" בקיץ 1940. מקורה בדברים שנשא בפני מדריכים של "עליית הנוער" באותה שנה, והיא נעשתה סמל לקריאה נגד הקיבעון המחשבתי בחוגי השמאל ולהתנגדות לנטייה המרכסיסטיתראו הרחבה