אז אמרו

(יהוה)

"בהמשך הראיון, קלדרון ציטטה פסוק מספר מלאכי בשלמותו, כולל את שם השם, דבר ממנו נוהגים החרדים להימנע"

(מדור היהדות של nrgמעריב מדווח כי "נפרצה פרצה בחומה המקיפה את הציבור החרדי", אך נמנע בעצמו מאזכור השם המפורש)

תגובות