אז אמרו

תוכיחו שלא

"הפילוסוף המקראי קהלת כתב 'ומוצא אני מר ממוות את האישה', וייתכן כי התכוון בדבריו לנשים מהסוג הבא: אישה שסחטה גבר נשוי לאחר שניהל עימה רומן מואשמת כעת בהריגתו, לאחר שככל הנראה לא עמד בלחצים שהפעילה עליו והחליט לשים קץ לחייו"

("ישראל היום", 27.3.13)

תגובות