אז אמרו

גור חתולים בתחפושת של קרטון חלב?

"מה יותר חמוד מיהודי בתחפושת של קרטון חלב?"

(השורה החותמת את דבר העורך של "מוצ"ש", מגזין הצעירים של "מקור ראשון"; 22.2.2013)

תגובות