אז אמרו

השערה מלומדה

"ניתן רק לשער כי עם כניסתם חזרה לבית ראש הממשלה, ישוב העניין התקשורתי בשני הבנים"

(מתוך ידיעה מאת רוני מלול המופיעה בכפולת האמצע של "מעריב" וכל כולה מוקדשת ליאיר ואבנר נתניהו; 2.4)

תגובות