אז אמרו

עכשיו באים?

"האלימות מגיעה לצה"ל"

(כותרת ידיעה באתר וואלה, 20.8)

תגובות