אז אמרו

קופי + פייסט

"יותר מאלפיים מסמכים סודיים היא צילמה. אלפיים! נסו לחשב כמה שעות וכמה לילות היה עליה לבלות מול מכונת הצילום"

(סמדר שיר מתפעלת מיכולת הצילום של ענת קם, שהעתיקה כאלפיים מסמכים ממחשב בלשכת מפקד פיקוד מרכז; "ידיעות אחרונות", 7.2)

תגובות