אז אמרו

על סיפון הטיטניק

"הגיעו מים עד פרס"

(כותרת לידיעה על הצפה בבית הנשיא; "ידיעות אחרונות", 27.12)

תגובות