אז אמרו

שישאר בינינו

"יש פה אולי ניסיון 'לווסת' את הנושא לכיוונים אחרים, אבל ביני לבינך - זה גם לא מעשי"

(על רקע פרשת מרגלית צנעני, איל ההון מוזי ורטהיים ממתיק סוד בראיון עיתונאי; "מעריב", 30.8)

תגובות