אז אמרו

החשד: נקיון כפיים

"בשל חשד לטוהר המידות: רב מהצפון הורחק מעיר מגוריו"

(כותרת בעיתון "מעריב", 1.7.15)

תגובות