אז אמרו

יודע צדיק נפש בהמתו

"חוטפיו ומציתיו של מוחמד אבו ח'דיר אינם קיצונים, הם רוצחים [...] אלמלא רצחו את מוחמד האומלל, יום אחד היו רוצחים אומלל אחר, ערבי או יהודי"

(חגי סגל, "מקור ראשון", 11.7.14)

תגובות